Floryszczyk Antoni s. Franciszka ur.. 18.07.1910 IPN Lu 00419/146 TW ps. „Olek” Skwierczyn. gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski

By | Styczeń 5, 2021

Floryszczyk Antoni s. Franciszka ur.. 18.07.1910 IPN Lu 00419/146 TW ps. „Olek” Skwierczyn. gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Skwierczyn gmina Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski. Wykształcenie 3 klasy szkoły powszechnej. Do współpracy z PUBP w Sokołowie Podlaskim został zwerbowany 20.08.1948r. Werbunku dokonał ref. Referatu III PUBP w Sokołowie Podlaskim Szpręglewski Krzysztof. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Olek”. W charakterystyce inf. ps. „Olek” wystawionej 31.05.1952r. przez st. referenta PUBP w Sokołowie Podlaskim Zatryb Edwarda możemy między innymi przeczytać: //..//…..Informator ps. „Olek” jest to średniorolny chłop, zamieszkuje na terenie gminy Wyrozęby, zawerbowany na materiałach kompromitujących w dniu18.VIII.1948 r. Z ruchem podziemia związany od 1937 r., był czł. Stronnictwa Narodowego, brał czynny udział w bojkotowaniu żydów, następnie w okresie okupacji był członkiem endeckiej organizacji N.S.Z., w której spełniał funkcję szefa kompanii, na terenie swojego miejsca zamieszkania kontaktował się z dowództwem tej organizacji, którzy przyjeżdżali do niego z racji zajmowanego stanowiska. Po wyzwoleniu nie ujawnił się ze swojej działalności, obecnie utrzymuje ścisłe kontakty z elementem N..Z.-wskim i A.K.-wskim oraz klerem na terenie gminy Wyrozęby. W przeciągu pracy z nim dał szereg ciekawych materiałów dotycz. Wspomnianych środowisk, do pracy chętny, powierzone zadania wykonuje należycie, punktualny na spotkaniach, zna dobrze zagadnienia endecji na terenie swojego miejsca zamieszkania. Jest bardzo religijny, stopę życiową prowadzi średnią…..//..//…… (zachowano oryginalną pisownię). W raporcie adresowanym do Szefa WUBP w Warszawie 2.02.1954 roku przez referenta terenowego gminy Wyrozęby PUBP w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać: //..//……Raport Proszę o wyeliminowanie ob. Floryszczyka Antoniego inf. ps. „Olek” z sieci agencyjno-informacyjnej. Raport swój motywuję tym: Materiały otrzymane od agentury, mówiące że jakoby Floryszczyk Antoni należał do org. SN były niesłuszne. Dalsze rozpracowanie w/w przez naszą agenturę, oraz sprawdzanie tych materiałów przez inne jedn. agent. wykazały, że Komendantem SN-u na terenie gm. Wyrozęby pow. Sokołów -Podlaski był Floryszczyk Władysław, brat Antoniego zam. Skwierczyn-Dwór gm. Wyrozęby pow. Sokołów-Podl. Odnośnie obecnej działalności ob. Floryszczyk Antoniego, jest to członek P.Z.P.R. i pełni funkcję Przew. P.G.R.N. w Wyrozębach. Zobowiązania, jakie postawiła przed nim Partia, wywiązuje się należycie. Będąc na stanowisku Przewodniczącego P.G.R.N. jest jednym z najlepszych, z najaktywniejszych przewodniczących na terenie pow. Sokołów Podlaskim. Wymieniony do Polski Ludowej ustosunkowany jest pozytywnie, do Spółdzielni Produkcyjnej i Zw. Radzieckiego również dobrze. Żadnych wrogich wypowiedzi nie stwierdzono. Z uwagi na to, że ob. Floryszczyk Antoni jest członkiem P.Z.P.R. i przewodniczącym P.G.R.N. należy wyeliminować go z sieci agenturalno-informacyjnej. //..//….(zachowano oryginalną pisownię). Ostatecznie został wykreślony z sieci informatorów 8.03.1954r. W archiwach IPN znajduje się 71 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz