Dziugieł Stanisław s. Franciszka ur. 07.07.1930 IPN Lu 00419/212 TW ps. „Śmiały” Kąty Zdroje pow. Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 5, 2021

Dziugieł Stanisław s. Franciszka ur. 07.07.1930 IPN Lu 00419/212 TW ps. „Śmiały” Kąty Zdroje pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Kąty Zdroje powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu murarz. Do współpracy z organami informacji wojskowej został zwerbowany 15.09.1952 roku podczas odbywania służby wojskowej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Śmiały”. Współpraca z informacją wojskową trwała do 30.10.1953 roku, kiedy to jego akta przekazano do PUBP w Mińsku Mazowieckim celem dalszego wykorzystania jego osoby w sieci agenturalnej tutejszego Urzędu Bezpieczeństwa.  08.08.1955 roku przejął go za jego zgodą na łączność chor. L. Lang z Referatu Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim. W grudniu 1955 roku chor. Lang po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego na temat jego osoby wystawił wniosek o wyeliminowanie jego z czynnej sieci informatorów i złożenie jego akt personalnych w archiwum z powodu braku perspektyw wykorzystania z powodu negatywnej opinii środowiskowej, hulaszczego trybu życia i nie stawianie się na spotkania. W archiwach IPN znajduje się 15 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz