Dziugieł Feliks s. Piotra ur. 21.10.1923 IPN Lu 00419/211 TW ps. „Papier” Łukowiec gm. Jeruzal pow. Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 5, 2021

Dziugieł  Feliks s. Piotra ur. 21.10.1923 IPN Lu 00419/211 TW ps. „Papier”  Łukowiec gm. Jeruzal pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik z miejscowości Łukowiec gmina Jeruzal powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa zwerbował go 10.02.1951 roku referent IV Referatu PUBP w Mińsku Mazowieckim Edward Drożdż. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Papier”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji na temat byłych członków AK i PSL Mikołajczyka jak i też elementu kułackiego wrogiego organizowaniu Spółdzielni Produkcyjnych na terenie gminy Jeruzalem. W jego charakterystyce pracy wystawionej 1.06.1955 roku przez ref. PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim chor. Z. Szadkowskiego możemy przeczytać miedzy innymi://..//…..Po wyzwoleniu w/w wciągnięty zostaje do P.S.L., w którym to stronnictwie zostaje aż do chwili rozwiązania go. Obecnie pracuje na własnym gospodarstwie rolnym, o powierzchni 7 ha  m. Łukowiec gr. Jeruzal, pow. Mińsk Mazowiecki. Inf. ps. „Papier” do współpracy z P.U. D/S B.P. Mińsk Mazowiecki zawerbowany dnia 10.02.1951 r. na materiałach kompromitujących, celem rozpracowania elementów AK-owsko, kułacko, PSL-wskiego na terenie wsi Łukowiec gr. Jeruzal. Podczas werbunku zapodał szereg nieujawnionych czł. A.K. wywodzących się z kułactwa. Inf. ps. „Papier” posiada szybką orientację, powolny i mało gadatliwy, zachowujący wszystkie wymogi konspiracji. Otrzymywane dotychczas doniesienia były o treści informacyjne, jednak zawierające treść operacyjną. Inf. ps. „Papier” nie był sprawdzany przez równoległą sieć, jednak nie stwierdzono, ażeby otrzymywane doniesienia były kłamliwe i dezinformujące Org. B.P., jest szczerym i prawdomównym. W/w cieszy się dobrą opinią i zaufaniem wśród elementu AK-wsko-PSL-wskiego na terenie wsi Łukowiec, co umożliwia mu rozpracowanie miejscowego kułactwa, wrogo występującego do nowo założonego w tej wsi Komitetu Założycielskiego spółdzielni produkcyjnej. W/w utrzymuje również kontakty z kułactwem w innych wsiach, jak Jeruzal i Lipiny. Inf. ps. „Papier” utrzymuje kontakty pośrednie z wrogo występującym ks. Rek Józefem z parafii Jeruzal, na którego założona jest sprawa ewidencyjno – obserwacyjna. W dotychczasowej współpracy inf. ps. „Papier” był kilkakrotnie wynagradzany, kwotą pieniężną za dobrą współpracę z Org. B.P. W dalszym ciągu jest chętnym do współpracy, na spotkania przychodzi punktualnie i w przyszłości będzie mógł dać duże usługi dla aparatu B.P.//..//(zachowano oryginalną pisownię).  Z kolei w charakterystyce pracy TW ps. „Papier’ wystawionej 26 września 1956 roku przez oficera operacyjnego Powiatowego Urzędu  d/s BP w Mińsku Mazowieckim Rybackiego Jana czytamy: //..//…..Inf. ps. „Papier” do współpracy z org. B.P. zawerbowany został dnia 10.02.1951 r. na materiałach kompromitujących /pośrednictwo w sprzedaży broni/ w celu rozpracowania elementu akowskiego i kułackiego na terenie wsi Łukowiec. Po zawerbowaniu pracował cały czas po zagadnieniu b. referatu IV-go.//..//……………W okresie współpracy od roku 1951-55r. inf. ps. „Papier” pięciokrotnie był wynagradzany premią pieniężną po 100 złotych. Obecnie inf. ps. „Papier” pracuje po dwóch sprawach ewidencyjno – obserwacyjnych założonych na ks. Reka i kułaka Żyszkiewicza. W zasadzie nic konkretnego po tych sprawach nie daje, iż nie posiada możliwości. Nie utrzymuje z nikim żadnych kontaktów, w ostatnim okresie niechętny jest w pisaniu doniesień, tłumacząc to tym, że od świtu do nocy zajęty jest pracą na roli, natomiast wieczorem pomaga żonie przy piastowaniu dzieci i pracach domowych. Z tych względów nigdzie nie wychodzi i nie może nic ustalić i nie ma co opisywać. Na spotkaniach wypowiada się, że uprzednio jak żyli rodzice, to miał pomoc i mógł wyjść i coś ustalić, dlatego miał co pisać, a obecnie nie ma takiej możliwości. Wobec tego w obecnym okresie inf. ps. „Papier” nie ma perspektywy do dalszej współpracy.//..// (zachowano oryginalną pisownię). 20.12.1956 roku został wyeliminowany z czynnej sieci informatorów a jego akta zostały złożone w archiwum Wydz. X Wojewódzkiego Urzędu  d/s Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 21 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz