Dziakowska Teresa c. Bronisława ur. 06.12.1947r. IPN Lu 00414/1036 ZO krypt. „Baszta” nr. rej. 8061 Siedlce

By | Styczeń 4, 2021

Dziakowska Teresa c. Bronisława ur. 06.12.1947r. IPN Lu 00414/1036 ZO krypt. „Baszta” nr. rej. 8061 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Zatrudniona w Wydziale Budżetowo-Gospodarczym Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach na stanowisku głównej księgowej. Zgodnie z zarządzeniem MSW z 10.01.1985r. dotyczącego zabezpieczenia operacyjnego ochrony Stanowisk Kierowania naczelnych i wojewódzkich organów politycznych władzy i administracji państwowych z klucza była objęta takim zabezpieczeniem operacyjnym krypt. „Baszta”. Jej osobą z ramienia SB zajmował się kpt. Andrzej Karczmarczyk z Wydz. II WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 21 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz