Dylewicz Krzysztof Antoni s. Mariana ur. 01.11.1954 IPN Lu 00414/858 TW ps. „Brzoza” nr. rej. 9092 Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 4, 2021

Dylewicz Krzysztof Antoni s. Mariana ur. 01.11.1954 IPN Lu 00414/858 TW ps. „Brzoza” nr. rej. 9092 Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Stoczka Łukowskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności malarz. Zatrudniony, jako malarz w Przedsiębiorstwie Modernizacji i Remontów Przemysłu Chemicznego „BUDOCHEM” w Warszawie. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 31.05.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Szczecinie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Brzoza”. Współpraca z kontrwywiadem wojskowym została zakończona 7.10.1976 r. z powodu odejścia do rezerwy. Ponownie do współpracy z organami bezpieczeństwa (SB) pozyskał go na zasadzie dobrowolności 19.11.1988 roku por. Cezary Miazek st. insp. SB KW MO w Siedlcach. Podobnie jak z organami kontrwywiadu wojskowego własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB ponownie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Brzoza”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o osobach utrzymujących kontakty z krajami kapitalistycznymi oraz osobach wyjeżdżających ze Stoczka Łukowskiego do kk. W jego charakterystyce pracy wystawionej 12.02.1990 r. przez por. Cezarego Miazka możemy między innymi przeczytać://..//..TW ps. „Brzoza” Nr. rej. 9092 został pozyskany do współpracy w dniu 19 listopada 1988 r. na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o osobach utrzymujących kontakty z cudzoziemcami z kk oraz o osobach wyjeżdżających do kk z terenu Stoczka Łukowskiego.//..//…Dotychczas z TW ps. „Brzoza” odbyto 4 spotkania. TW przekazuje informacje w formie ustnej. Dotyczą one kontaktów mieszkańców Stoczka Łukowskiego z obywatelami z kk. Informacje są wiarygodne i prawdziwe.//..//….Dotychczas nie był wynagradzany. W związku z wyjazdem TW ps. „Brzoza” na dwuletni kontrakt do WRL i brakiem możliwości uzyskiwania informacji o znaczeniu kontrwywiadowczym proponuję złożyć teczkę personalną i teczkę pracy w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach w kategorii akt B-5. Materiałów nie wypożyczać bez zgody Naczelnika Wydziału II WUSW w Siedlcach.//..//.. W archiwach IPN znajdują się 63 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz