Dydek Andrzej s. Jerzego ur. 27.03.1960 IPN Lu 00425/202 TW ps. „Pyton” nr. rej.1702 Skwarne gm. Cegłów kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 4, 2021

Dydek Andrzej s. Jerzego ur. 27.03.1960 IPN Lu 00425/202 TW ps. „Pyton” nr. rej.1702 Skwarne gm. Cegłów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Skwarne gmina Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 27.10.1981 r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pyton”. Współpracę z jego osobą została zakończona 9.04.1983 roku z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz