Dybowska Irena Regina c. Ireneusza ur. 27.03.1955 IPN Lu 00419/1029 LK krypt. „Baśka” nr. rej. 6537 Siedlce

By | Styczeń 4, 2021

Dybowska Irena Regina c. Ireneusza ur. 27.03.1955 IPN Lu 00419/1029 LK krypt. „Baśka” nr. rej. 6537 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Właścicielka mieszkania przy ulicy Kasprzaka 12 w Siedlcach. Wykształcenie wyższe o specjalności nauczyciel. Nauczycielka w szkole podstawowej Dąbrówka Stany gmina Skórzec. 1.12.1982 roku podpisała umowę na udostępnienie swojego mieszkania na potrzeby SB jako lokalu kontaktowego w zamian za wynagrodzenie w wysokości 2000zł kwartalnie. . Lokal miał być udostępniany codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach od 8 do 15. Korzystania z jej mieszkania jako LK zakończono 14.04.1984 roku z powodu zawarcia przez nią związku małżeńskiego z funkcjonariuszem WUSW w Siedlcach. Z jej mieszkania obserwowano teren budowy wykonywanej przez SPBO. Odbywały się też w nim spotkania z TW „Franek” nr. rej. 6461 i TW „Zbyszek” nr. rej 6445. W archiwach IPN znajduje się 88 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz