Dmowski Kazimierz Antoni s. Floriana ur. 20.08.1950 IPN Lu 00414/220 kandydat na TW nr. rej. 8576 Łosice

By | Styczeń 2, 2021

Dmowski Kazimierz Antoni s. Floriana ur. 20.08.1950 IPN Lu 00414/220 kandydat na TW nr. rej. 8576 Łosice

Mieszkaniec Łosic. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mleczarski. Zatrudniony w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łosicach na stanowisku starszego technologa. Jego osobę, jako potencjalnego współpracownika opracowywał SB opracowywał od marca 1973 r. of. oper. RSB KP MO w Siedlcach plut. T. Gozdek. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat nieprawidłowości występujących w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łosicach. Opracowywanie jego osoby zakończono 12.03.1974 r. a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie z zaliczeniem do kategorii akt B-25 z powodu wstąpienia kandydata na tw do PZPR z możliwością wykorzystania jego osoby w przyszłości, jako kontaktu operacyjnego. Wniosek w tej sprawie wystawił inspektor SB KP MO w Siedlcach kpr. Włodzimierz Sisik. W archiwach IPN znajduje się 29 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz