Długaszek Henryk s. Władysława ur. 11.03.1957 IPN Lu 00425/97 TW ps. „Marysia” nr. rej.42970 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 2, 2021

Długaszek Henryk s. Władysława ur. 11.03.1957 IPN Lu 00425/97 TW ps. „Marysia” nr. rej.42970 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy                                                                                                                                               Mieszkaniec miejscowości Gózd w gminie Kłoczew. Wykształcenie 8 klas szkoły podstawowej. Z zawodu kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 02.09.1978 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Stawach. Podpisał zobowiązanie  o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Marysia”. Współpraca została zakończona 24.04.1980 roku z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego współpracy.

Dodaj komentarz