Dębski (Dembski) Tadeusz s. Józefa ur. 15.12.1919 IPN Lu 00419/233 TW ps. „Ołówek” nr. rej. 6641 Sokołów Podlaski

By | Styczeń 2, 2021

Dębski (Dembski) Tadeusz s. Józefa ur. 15.12.1919 IPN Lu 00419/233 TW ps. „Ołówek” nr. rej. 6641 Sokołów Podlaski                                                                                                                                                                                                Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego pochodzący ze wsi Przeździatka. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Pracownik Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy z PU BP w Sokołowie Podlaskim został zwerbowany 4.12.1945 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając pseudonim konspiracyjny „Ołówek”. Współpracę zakończono 29.04.1948 roku a jego akta przekazano do archiwum KW MO w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 15 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz