Darczuk Henryk s. Jana 16.01.1915 IPN Lu 00419/232 TW ps. „Kamień” Smuniew gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski

By | Styczeń 2, 2021

Darczuk Henryk s. Jana 16.01.1915 IPN Lu 00419/232 TW ps. „Kamień” Smuniew gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski                                                                                                                                                                                Rolnik ze wsi Smuniew gmina Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie 3 klasy szkoły podstawowej. Do współpracy z organami bezpieczeństwa został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 13.02.1948 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kamień”. W jego charakterystyce pracy którą wystawił 21 lutego 1955 roku referent terenowy Urzędu Bezpieczeństwa  gminy Korczew Tadeusz  Leszczyński możemy przeczytać miedzy innymi://..//…Charakterystyka pracy inf. ps. „Kamień” za 1954 rok //..//.. Informator „Kamień” zawebowany został w 1948 roku, lecz celu werbunku nie uwidoczniono. Od 1948 r. do 1952 r. łączność z inf. „Kamień” była przerwana. W 1952 roku nawiązano łączność i celem współpracy było rozpracowanie b. czł. org. M i P zamieszkałych na terenie gromady Suniew gm. Wyrozęby. Po przejęciu na łączność inf. „Kamień” w styczniu 1954 r. od. st. ref. Gałus Henryka w toku dalszej współpracy ustalono, że na terenie grom. Suniew oprócz inf. „Kamień” nie zamieszkuje żaden z członków org. „Miecz i Pług” i tutaj nie przyjeżdżają, tak, że zaplanowane wykorzystanie informatora do rozpracowania członków Org. M iP było zmyślone. Po za tym nie ma on należytego dotarcia do gospodarzy bogatszych, dlatego że bierze udział w pracach społecznych. Jako pełnomocnik GOM-u opiekujący się maszynami, występuje często na zebraniach gromadzkich i namawia do pełnego wykorzystania maszyn w uprawie gruntu. Przez swą aktywność na odcinku agrotechniki, traci zaufanie u elementu podejrzanego. Oprócz tego inf. „Kamień” do 1955 r. był członkiem trójki gromadzkiej i część mieszkańców gromady Smuniew nazywają go partyjniakiem, choć w rzeczywistości nie jest członkiem partii. W okresie 1954 r. zaplanowano z w/w 30 spotkań, a odbyto25. Zerwane spotkania nie są usprawiedliwione. W tym samym okresie otrzymano od inf. „Kamień” 25 doniesień o treści informacyjnej, nie stanowiących dla Organów B.P. większej wartości. Od chwili zawerbowania inf. „Kamień” był na kontakcie czterech pracowników t.j. Janiec. Z., Gałus H., Kowalczyk Z. i obecnie Leszczyńskiego T. Pomimo przeprowadzonych szkoleń – zadania otrzymywane wykonywane były pobieżnie nie gruntownie. Na spotkania przychodził punktualnie. //..//..Ponieważ nie ma żadnych perspektyw dalszego wykorzystania inf. „Kamień”, moim wnioskiem jest wyeliminowanie go z sieci informacyjno-agenturalnej.(zachowano oryginalną pisownię)//..// W archiwach IPN znajdują się 72 dokumenty dotyczące jego osoby. 

Dodaj komentarz