Budek Mirosław s. Tadeusza ur. 27.04.1965 IPN Lu 00415/250 i 00425/221 TW ps. „Ikarus” nr. rej. 62856 Ręczaje Polskie gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy

By | Grudzień 28, 2020

Budek Mirosław s. Tadeusza ur. 27.04.1965 IPN Lu 00415/250  i 00425/221 TW ps. „Ikarus” nr. rej. 62856 Ręczaje Polskie gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Ręczaje Polskie gm. Poświętne. Wykształcenie zasadnicze zawodowe> zawód wykonywany kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzi dobrowolności 28.10.1983r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 15.07.1985r. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz