Bednarczuk Roman s. Józefa ur. 20.09.1940 IPN Lu 00419/1766 TW ps. „Kaczyński” nr. ewid. 8160 Siedlce

By | Grudzień 26, 2020

Bednarczuk Roman s. Józefa ur. 20.09.1940 IPN Lu 00419/1766 TW ps. „Kaczyński” nr. ewid. 8160 Siedlce                                                                                                                                                                                              Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik finansowy. Zatrudniony na stanowisku kierownika magazynów w Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi Oddział Okręgowy w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 26.05.1986 roku insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach chor. M. Kurowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kaczyński”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „Handel” dotyczącej nieprawidłowości w gospodarce narodowej. Współpraca z w/wym. została zakończona 9.02.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a 14.02.1990r. jego akta zostały złożone w WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 91 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.07.2019 roku.

Dodaj komentarz