Bajszczak Antoni s. Antoniego ur. 28.09.1015r. IPN Lu 00419/338 TW ps. „Liść” Mrozy k. Mińska Mazowieckiego

By | Listopad 29, 2020

Bajszczak Antoni s. Antoniego ur. 28.09.1015r. IPN Lu 00419/338 TW ps. „Liść” Mrozy k. Mińska Mazowieckiego                                                                                                                

Mieszkaniec miejscowości Mrozy k. Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: //..// (pisownia oryginalna) Dnia 6 I 45r. Bajszczak Antoni Zobowiązanie Ja dziś daję niniejsze złobowiązanie organom bezpieczeństwa publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego że chcę spuł pracować razem z resortem B.P. dla wykrycia niemieckich szpiegów zdrajców ojczyzny wspułpracowników niemieckich i tych kturzy prowadzą prace anty Państwa. W swojej wspułpracy będę dokładnie i wczas wypełniał powierzone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zadania i rozgłaszania o mojej współpracy z Resortem BP: będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowo. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materjały podpisywał będę pseudonimem Liść. Zobowiązanie odebrał funkcjonariusz PBP ob. Jan Gryz Dnia 6/I 1945 r//..// Współpraca została zakończona 10.02.1946 roku. Na tą okoliczność TW „Liść” napisał własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu faktu współpracy w tajemnicy następującej treści: (pisownia oryginalna) //..// Mińsk Maz. Dnia 10.II/46 r. Zobowiązanie Ja niżej podpisany zobowiązuję się nic nikomu nie wspominać, co robiłem, w jakim charakterze pracowałem i co widziałem w Pow. Urz. Bez. Publ. w Mińsku Maz. w przeciwnym razie będę karany według prawa wojskowego. //..// W archiwach IPN zachowało się 14 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz