Możdżonek Stanisław s. Józefa ur. 22.11.1927 IPN Lu 00419/569 TW ps. „Milski” Wiciejów pow. Mińsk Mazowiecki informacja wojskowa

By | Listopad 17, 2020

Możdżonek Stanisław s. Józefa ur. 22.11.1927 IPN Lu 00419/569 TW ps. „Milski” Wiciejów pow. Mińsk Mazowiecki informacja wojskowa

Mieszkaniec miejscowości Wiciejów pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. W raporcie z dnia 29.XI.1948 roku z prośbą o zgodę na werbunek, którą adresowanym do Szefa Informacji  18. D.P. mjr. Ganieckiego, który wystawił st. of. inf. 54 PAL por. Rabosz Jan możemy między innymi przeczytać:..//..//…….. Raport o sankcję/ Proszę o Waszą sankcję na zawerbowanie w charakterze informatora szeregowego 1-go plut. 1-ej bat. Szkolnej. Kan. Możdżonek Stanisław s. Józefa ur. 22.XI.1927r. z Micieni pow. Mińsk Mazowiecki, woj. warszawskie, Polak, pochodzenie robotnicze, kolejarz, 6 kl. szk. powsz…//..//….. W/w pochodzi z rodziny robotniczej. Ojciec jest kolejarzem. Przed 1939r. w/w przebywał w miejscu jego urodzenia chodząc do szkoły. Podczas okupacji jak i też po wyzwoleniu nie wyjeżdżał pracując kolejno w lesie następnie częściowo podczas okupacji i po wyzwoleniu, jako robotnik kolejowy az do powołania do wojska. Pod względem służbowym jest on sumienny, zdyscyplinowany. W stosunku do kolegów bardzo taktowny. Nałogów nie posiada. Umysłowo dobrze rozwinięty. Bezpartyjny. Nie należy do żadnej organizacji. Jednak politycznie dość dobrze rozwinięty i uświadomiony. Klasowo nam bliski. Zagadnieniami politycznymi interesuje się. Podstawa werbunku Kan. Możdżonek zawerbuję na podstawie uczuć patriotycznych. Cel werbunku Kan. Możdżonek zawerbuję celem wykrywania wrogiego elementu znajdującego się wśród młodego rocznika znajdującego się w Szkole Podoficerskiej. (zachowano oryginalną pisownię)..//..//………Werbunek przebiegł pomyślnie i 1.XII>1949 roku napisał non własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy z Organami Informacji Wojskowej przyjmując sobie pseudonim konspiracyjny „Milski”. 21.08.1952r. został zdemobilizowany a materiały dotyczące jego osoby zostały przesłane do Okręgowego Zarządu Informacji nr. 1 z powiadomieniem W.R.R. w Mińsku mazowieckim. 27.VIII.1954 roku ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim Niebielak napisał notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Możdżonkiem Stanisławem. Treść notatki poniżej...//..//…. Mińsk Maz. dn. 27.VIII.54r. Ściśle tajne Notatka służbowa W dniu 27.VIII. 54r nawiązałem łączność z inf. ps. „Milski”, z którym to przeprowadziłem rozmowę na temat współpracy z Org. B.P. W czasie rozmowy inf. oświadczył i obecnie nie chce pracować gdyż się zmienił i obecnie nie będzie pracował, na pytanie, dlaczego pracował w W.P. nadmienił iż w W.P. pracował a w cywilu nie będzie. Po przeprowadzeniu rozmowy z inf. wywnioskowałem iż inf. jest na niewielkim poziomie mimo iż odmówił współpracy. (zachowano oryginalną pisownię)..//..//…… W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz