Litwiniak Eugeniusz s. Bolesława ur. 05.09.1923 IPN Lu 00419/394 TW ps. „Puk” Trojanki gmina Krześlin b. Powiat Siedlce

By | Listopad 17, 2020

Litwiniak Eugeniusz s. Bolesława ur. 05.09.1923 IPN Lu 00419/394 TW ps. „Puk” Trojanki gmina Krześlin b. Powiat Siedlce

Rolnik ze wsi Trojanki gmina Krześlin były powiat Siedlce.30 maja 1945 roku podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z PUBP w Siedlcach. Treść zobowiązania poniżej: ..//..//.. Zobowiązanie Ja Litwiniak Eugeniusz s. Bolesława zam. we wsi Trojanki gm. Krześlin pow. Siedlce niniejszym zobowiązuję się przed Władzami Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach w tym że od dnia dzisiejszego biorę na siebie obowiązek wykonywać wszystkie zadania Organów B.P. Świadom jestem ważności powierzonego mi obowiązku i w celu dalszego umacniania Demokratycznego Państwa Polskiego zobowiązuję się: a). Gorliwie i sumiennie wykonać otrzymane zadania jak również wykazać osobista inicjatywę w swojej pracy. b). Będę punktualny i dotrzymam bezwzględnie konspiracji w swojej współpracy z Władzami P.U.B.P. c). Wszystkie moje doniesienia i meldunki składać będę piśmiennie i będę podpisywać „Puk”. O odpowiedzialności osobistej w razie rozgłaszania wiadomych mi tajemnic jestem uprzedzony. Litwiniak E ..//..//…….W archiwach IPN znajdują się 3 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz