Jagliński Jan s. Władysława ur. 05.05.1928 IPN Lu 00419/524 TW ps. „Zdun” Ruda pow. Mińsk Mazowiecki

By | Listopad 17, 2020

Jagliński Jan s. Władysława ur. 05.05.1928 IPN Lu 00419/524 TW ps. „Zdun” Ruda pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Ruda powiat Mińsk Mazowiecki. W styczniu 1946 roku złożył na ręce funkcjonariusza PUBP w Mińsku Mazowieckim Góraś Wacława własnoręcznie napisane zobowiązanie następującej treści o podjęciu współpracy z w/w Urzędem:..//..//……..Mińsk Mazowiecki Dnia 8 I 1946 Zobowiązanie Ja niżej podpisany Jan Jagliński syn Władysława i Zofi zamieszkały w Rudzie Gmina Gliniana Pow. Mińsk Maz. Daje zobowiązanie tym że od dnia podpisania niniejszego ja jako patrjota Polski Demokratycznej będę bronił interesów i potęgi swojej Ojczyzny. Będę systematycznie i w swoim czasie zawiadomie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim o osobach które zajmują się szpiegowaniem terorem i dywersją na rzecz naszych wrogów. Prócz tego będę donosił i o tych którzy będą prowadzili anty państwową rozmowę i o tych którzy będą prowadzili anty państwową pracę agitację i propagandę. Swoją pracę wykonywał będę w najściślejszej. Tajemnicy. Dla zachowania konspiracji wszystkiej swoje meldunki podpisywał będę pseudonimem. Pseudonim. Zdun. Za świadome naruszenia zobowiązania i za zdradę tajemnicy państwowej przyjmuję kare jaka przysługuje według prawa wojennego. Podpis informatora Jan Jagliński. (zachowano oryginalną pisownię) ..//..//…….. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz