Danilczuk Kazimierz s. Jana ur. 10.01.1943 IPN Lu 555/71 TW ps. „Zasada” nr. rej 4047 Siedlce

By | Listopad 17, 2020

Danilczuk Kazimierz s. Jana ur. 10.01.1943 IPN Lu 555/71 TW ps. „Zasada” nr. rej 4047 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca-mechanik. Zatrudniony w charakterze kierowcy w PMPS „PEKAES” w Warszawie. Do współpracy zwerbował go 14.12.1978 roku st. insp. Wydz. II KW MO Siedlce ppor. Stanisław Włodarczyk. Celem pozyskania było zabezpieczenie informacji do kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowych przewozów samochodowych w ramach sprawy obiektowej kryptonim „TRANSPOL”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zasada”. W czasie współpracy był trzykrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 27.000 zł. W jego aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Współpraca została zakończona 31.07.1990 roku w związku ze zmiana sytuacji polityczno-społecznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. Jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5z. W archiwach IPN znajduje się 209 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18 lipca 2016 roku.

Dodaj komentarz