Kamiński Eugeniusz s. Konstantego ur. 23.05.1936 IPN Lu 00414/232 kandydat na TW ps. „Przeor” nr. rej. 1405 zakon XX Marianów w Skórcu

By | Listopad 1, 2020

Kamiński Eugeniusz s. Konstantego ur. 23.05.1936 IPN Lu 00414/232 kandydat na TW ps. „Przeor” nr. rej. 1405 zakon XX Marianów w Skórcu

Od 6.04.1973 r. jego osobę opracowywał Wydział IV KWMO w Siedlcach pod kątem zwerbowania go jako tajnego współpracownika SB. 1.09.1981 r. zaniechano dalszego opracowywania z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Jego osobę prowadził jako pierwszy od.10.04. 1973 r. ppor . Kiryluk A. insp. SB Wydz. IV KPMO w Siedlcach. We wniosku uzasadniającym wytypowanie ks. Kamińskiego Eugeniusza jako kandydata do współpracy ppor. Kiryluk napisał między innymi: //..//….. 1. Po przeanalizowaniu materiałów operacyjnych postanowiłem opracować kandydata na t.w. Ob. ks. zakonny Kamiński Eugeniusz s. Konstantego ur. 23 V 1946 r. narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie chłopskie, wykształcenie WSD, wikariusz parafii Skórzec pow. Siedlce. 2. Uzasadnienie wytypowania kandydata na t. w. Ks. Kamiński Eugeniusz przebywa w domu zakonnym XX Marianów w Skórcu, którego księża prowadzą aktywną i systematyczną pracę z młodzieżą. Ponadto angażują się w działalność na rzecz nielegalnego budownictwa sakralnego. Zachodzi więc konieczność rozpoznania i kontroli tej działalności. Możliwości takie posiada wymieniony z racji przynależności do tego zgromadzenia. 3. Sposób opracowania W toku prowadzonego opracowania kandydata wykorzystać osobowe źródła informacji (tw. „Kazik”) oraz technikę operacyjną. Drogą zastosowanych środków rozpoznawać postawę etyczno-moralną, stosunek do władz państwowych i kościelnych, osobowość kandydata oraz kontakty i ich charakter. W trakcie opracowania prowadzić z kandydatem rozmowy mające na celu zbliżenie go do naszego aparatu….//..//….. 1.09.1981 r. zaniechano dalszego opracowywania jego osoby z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W archiwach IPN znajduje się 118 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz