Cymerman Stanisław s. Antoniego ur. 14.04.1917 IPN Lu 00419/612 TW ps. „Beczka” Zieleniec gm. Sadowne p. Węgrów

By | Listopad 1, 2020

Cymerman Stanisław s. Antoniego ur. 14.04.1917 IPN Lu 00419/612 TW ps. „Beczka” Zieleniec gm. Sadowne p. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Zieleniec gmina Sadowne powiat Węgrów. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowie został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 19.02.1948 roku. Na tą okoliczność napisał własnoręcznie stosowne zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Beczka”. 20 sierpnia 1948 roku postanowiono informatora ps. „Beczka” wyeliminować z czynnej sieci agenturalnej, jako bezwartościowego agenta z jednoczesnym zaleceniem zebrania na niego materiałów kompromitujących i oddaniem jego osoby do dyspozycji Prokuratora Sądu Rejonowego w Węgrowie za współpracę z Niemcami.  W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz