Świderski Wacław Józef s. Mariana ur. 06.01.1931 IPN Lu 00419/141 kandydat na LK nr. ew. 3790 Łuków

By | Maj 29, 2020

Świderski Wacław Józef s. Mariana ur. 06.01.1931 IPN Lu 00419/141 kandydat na LK nr. ew. 3790 Łuków

Właściciel mieszkania typu M-4 w Łukowie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Zatrudniony na stanowisku maszynisty w lokomotywowni PKP w Łukowie. Był opracowywany od. 13.05.1978r., jako kandydat do współpracy z SB w charakterze właściciela lokalu kontaktowego. Sprawę prowadził kier. Sekcji I Wydz. II KWMO w Siedlcach kpt. Helmut Kuć. Lokal miał być wykorzystywany do odbywania spotkań z tajnymi współpracownikami z rejonu Łukowa. 23.09.1978 roku zakończono opracowywanie z powodu nieprzydatności z tego względu, że lokal nie spełniał wymogów konspiracji. W archiwach IPN znajduje się 168 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 14.07.2016 roku.

Dodaj komentarz