Rosłanek Edward s. Jana ur. 03.09.1925 IPN Lu 00419/502 TW ps. „Janek” nr. ew. 1168 Rębków pow. Garwolin

By | Maj 29, 2020

Rosłanek Edward s. Jana ur. 03.09.1925 IPN Lu 00419/502 TW ps. „Janek” nr. ew. 1168 Rębków pow. Garwolin

Rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego z miejscowości Rębków pow. Garwolin. Wykształcenie 3 klasy szkoły podstawowej. 30.08.1950 roku st. ref. Ref. V PUBP w Garwolinie Józef Hardej w raporcie o pozyskaniu do współpracy z PUBP w Garwolinie w charakterze informatora Rosłanka Edwarda między innymi napisał:..//..//………..w dniu 27.VI.1950r. był w Garwolinie na targu, z którego zabrano go na Ul. Kościuszki Nr. 9 gdzie przeprowadzono z nim rozmowę na temat gospodarki narodowej i budowie Spółdzielni Produkcyjnych. Na co w/w odpowiedział, że w Rębkowie zakładają też spółdzielnie i ludzie z tego powodu puszczają różne wersje i kilku tych ludzi podał nazwiska, mówiąc. że duży wprowadzają ferment na wsi i ludzie nie bardzo mają chęć zapisywać się. Popytano w/w jaki mają dochód z gospodarki, na co odpowiedział, że marny i brak pieniędzy na zbawienie się, wobec tego zaproponowano w/w prace z U.B. w Garwolinie, naco po krótkim namyśle zgodził się i podpisał zobowiązanie obierając sobie ps. „Janek”. W czasie werbunku zachował się spokojnie i nie był zdenerwowany. Po werbunku pouczono w/w jak ma się zachowywać między ludźmi by nie zdradzić się. (zachowano oryginalną pisownię)…//..//……. Własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie obierając pseudonim konspiracyjny „Janek”. W charakterystyce pracy TW ps. „Janek, którą 10 czerwca 1955 roku wystawił referent powiatowy PUBP w Garwolinie chor. Jerzy Kucharski możemy między innymi przeczytać:.//..//…..CHARAKTERYSTYKA pracy informatora ps. „Janek” Informator ps. „Janek” został zawerbowany w dniu 26.VI> 1950 r. na pobudkach ideowych przez Powiatowy Urząd do Sprawa Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie, w celu operacyjnego zabezpieczenia istniejącej Spółdzielni Produkcyjnej w Rębkowie. Informator ps. „Janek” w okresie współpracy przekazał kilka doniesień o treści informacyjnej dotycząca poszczególnych członków b. organizacji A.K., lecz o ich działalności i jakie pełnili funkcje w tej organizacji nie był w stanie ustalić, gdyż po głębszy rozpracowaniu samego informatora ustalono, że nie był on aktywnym członkiem organizacji A.K., jedynie w tej organizacji figurował w ewidencji i ze swej przynależności w 1945 r. ujawnił się. Jak stwierdzono jest to człowiek bardzo powolny na niskim poziomie intelektualnym i politycznym, jak również jest trudnym do wychowania w kierunku by mógł udzielać informacji o osobach, które prowadzą wrogą działalność przeciwko obecnemu ustrojowi. Do chwili obecnej w żadnych rozpracowani nie tkwi. Na podstawie materiałów przekazanych przez niego nie dokonano żadnego aresztu i nie stosowano profilaktyki. Stosunek informatora ps. „Janek” do współpracy z Urzędem B.P. jest negatywny, ze względu na to, że informator jest na niskim poziomie ogólnym, pisanie doniesień było dla niego trudne, jak również wykonywanie powierzonych zadań, tego powodu, że nie miał i nie mógł pozyskać sobie zaufania wśród podejrzanego elementu, którym interesuje się Urząd, a przez to samo nie przychodził na umówione spotkania, pomimo stosowania różnych form wychowawczych przez cały okres współpracy z nim nie odniosło żadnych skutków, jest on jolajnym obywatelem Polski Ludowej. Z obowiązków wobec Państwa wywiązuje się należycie. Jednocześnie trzeba nadmienić, że nie posiada on zdolności orientowania się w sytuacji na arenie międzynarodowej, i w kraju, brak mu jest własnej inicjatywy i pomysłowości, jest słabego charakteru. Z w/wymienionym informatorem odbywały się na wolnym powietrzu, w takich miejscach, które były dogodne dla informatora. Wynagrodzeń za okres współpracy tak materialnych jak i finansowych nie otrzymywał. Wobec powyższego proponuję informatora ps. ”Janek” wyeliminować z sieci agencyjno-informacyjnej, gdyż jako informator nie przedstawia on żadnej wartości, a dalsze kontynuowanie z nim współpracy jest bezcelowe. Teczkę personalną i roboczą złożyć w archiwum. (zachowano oryginalną pisownię)..//..//…..Wniosek wystawiony przez chor. Jerzego Kucharskiego z PUBP w Garwolinie o wyeliminowanie z czynnej sieci informatorów UB TW ps. „Janek” został rozpatrzony pozytywnie i 17 czerwca 1955 roku został wyeliminowany. Na okoliczność zakończenia współpracy własnoręcznie napisał zobowiązanie, że fakt współpracy z organami UB zachowa w ścisłej tajemnicy. W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz