Piwowar Janusz Henryk s. Zegiera ur. 27.02.1936 IPN Lu 00419/17 TW ps. :Henryk” nr. ew. 6951 Sokołów Podlaski

By | Maj 29, 2020

Piwowar Janusz Henryk s. Zegiera ur. 27.02.1936 IPN Lu 00419/17 TW ps. :Henryk” nr. ew. 6951 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik samochodowy. Zatrudniony na stanowisku referenta technicznego w dziale głównego mechanika w XIV Oddziale PKS Oddział w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa KPMO w Sokołowie Podlaskim został zwerbowany 3 czerwca 1972 roku.  Pozyskania jego osoby dokonał na zasadzie dobrowolności ppor. Kazimierz Lewandowski insp. oper. SB KPMO w Sokołowie Podlaskim. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o nieprawidłowościach i ujemnych zjawiskach występujących w PKS w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Henryk”. W okresie współpracy odbyto z nim ponad spotkań i był 7 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną kwotę 2100 zł. 8.08.1975 roku został wystawiony wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Henryk”, w którym czytamy:..//..//……..Tajny współpracownik ps. „Henryk” został pozyskany 3.06.1972r. na zasadzie dobrowolności. Wykorzystywany był po pionie Wydz. III – zabezpieczenia dopływu informacji o nieprawidłowościach i ujemnych zjawiskach występujących w gospodarce narodowej. Pracę z tw należy ocenić niezbyt zadowalająco. Był niesłowny. Często zrywał spotkania bez uzasadnionych przyczyn. Chętny do dalszej współpracy. Informacje przekazywał na piśmie i ustnie – obiektywnie..//..//….. Był wynagradzany w formie pieniężnej. Jednostka niezdekonspirowana. Obecnie nie ma możliwości realizacji zadań dla Służby Bezpieczeństwa (zatrudniony jest w zakładzie nieochranianym przez naszą służbę). W przypadku zaistnienia określonej sytuacji operacyjnej i możliwości realizacji zaań dla naszej służby, nadaje się do ponownego wykorzystania w przyszłości. W związku z powyższym postanowiono: Rozwiązać współpracę z tw. ps. „Henryk”, eliminując go z czynnej sieci. Materiały złożyć w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach kwalifikując je do akt: – teczka personalna B-30 – teczka pracy – B-15..//..//..W archiwach IPN znajduje się 90 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 19.07.2007 roku.

Dodaj komentarz