Nowaczyński Stanisław s. Jana ur. 02.01.1933 IPN Lu 00419/773 kandydat na TW nr. ew. 1812 Siedlce

By | Maj 29, 2020

Nowaczyński Stanisław s. Jana ur. 02.01.1933 IPN Lu 00419/773 kandydat na TW nr. ew. 1812 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec pracujący w Sokołowie Podlaskim. Narodowość i obywatelstwo polskie. Wykształcenie 9 klas szkoły ogólnokształcącej. Kierownik punktu szklarskiego w Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Sokołowie Podlaskim. Od dnia 15.03.1963 roku, jako kandydat na tajnego współpracownika Referatu SB w Sokołowie Podlaskim do operacyjnej obserwacji kryptonim „Niebezpieczny”. Sprawę prowadził ppor. Kazimierz Domański st. of. oper. Ref. SB KPMO w Sokołowie Podlaskim. 28.11.1964 roku kpt. Domański wystawił wniosek o zaniechanie dalszego opracowywania jego osoby, jako kandydata na tajnego współpracownika piszą w nim między innymi:..//..//.. Wymieniony był opracowywany od dnia 15.03.1963r. do obecnej chwili przez Referat Służby Bezpieczeństwa, która w Sokołowie Podlaskim do sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim Niebezpieczny Nr. 1637, która jest prowadzona na ob. Józefa Pietrzykowskiego zam. w Sokołowie Podlaskim..//..//…Ob. Józef Pietrzykowski jest dość aktywnym działaczem katolickim, jak również jego żona Barbara. Oboje występowali przeciwko władzom państwowym w 1962r. podczas upaństwowienia przedszkola prowadzonego przez siostry Salezjanki przy ul. Polnej Nr. 8. Figurant w pewnym okresie prowadził sklep chemiczny i utrzymywał kontakty z kandydatem i dlatego został wytypowany na tajnego współpracownika, ponieważ najlepiej odpowiadał w ówczesnej sytuacji operacyjnej. Z tego względu, że kandydat został zwolniony z zajmowanego stanowiska kierownika punktu szklarskiego w Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Sokołowie Podlaskim i wybył do Siedlec, gdzie mieszka na stałe, wobec tego nie ma obecnie możliwości kontaktowania się z figurantem. W związku z tym stawiam wniosek o zaniechanie dalszego opracowania kandydata na t.w., a posiadane materiały złożyć do archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie i przechowywać je do 70-go roku życia kandydata …//..//.W archiwach IPN znajduje się 59 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz