Mlącki Stanisław s. Michała ur. 05.09.1924 IPN Lu 00419/565 TW ps. „Sęk” nr. ew. 748 Rudzianka gm. Glinianka pow. Mińsk Mazowiecki

By | Maj 29, 2020

Mlącki Stanisław s. Michała ur. 05.09.1924 IPN Lu 00419/565 TW ps. „Sęk” nr. ew. 748 Rudzianka gm. Glinianka pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik ze wsi Rudzianko gmina  Glinianka powiat  Mińsk. Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Członek PSL. Były członek AK. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 26.12.1946 r. na zasadzie dobrowolności, a oficjalnie zarejestrowany został 27.01.1947 roku. Werbunku dokonał ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim Edmund Seczuk.26 grudnia 1946 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sęk”. W charakterystyce pracy TW ps. „Sęk”, którą wystawił 5.03.1957r. oficer operacyjny KPMO ds. BP w Mińsku Mazowieckim chorąży J Zawadzki możemy przeczytać: …//..//….CHARAKTERYSTYKA inf. ps. „Sęk”. Inf. ps. „Sęk” ur. W 1924r. pow. Mińsk-Maz. narodowość i obyw. Polskie, pochodz. Społ. Chłopskie, wykszt.  7 klas szkoły powszechnej czł. Z.S.L., posiada własne gospodarstwo rolne o pow. 3 ha, żonaty, zamieszkuje na jednej z gromad pow. Mińsk-Maz. W okresie okupacji był czł. A.K., po wyzwoleniu w 1945r – 47 pełnił służbę w W.P.. – zdemobilizowany w st. ppor. Zwerbowany został przez PU ds. B.P. w Mińsku-Maz. dnia 26.XII>1946r. na zasadzie lojalności. Cel werb. rozprac. b. org. A.K. oraz PSL mikołajczykowskiego.  Inf. ps. „Sęk” został zawerbowany w celu rozpracowania środowiska A.K.-kiego. W toku werbunku inf. ps. „Sęk” podał szereg czł. tejże organizacji oraz czł. PSL-u, którzy aktywnie działali przeciwko Władzy Ludowej. W pierwszym okresie współpracy inf. ps. „Sęk” wykonywał zadania operacyjne dot. środowisk wrogiego podziemia z okresu okupacji i po wyzwoleniu. Z zadań tych wywiązywał się, jako współpracownik zadowalająco. Inf. w okresie współpracy wykonując zadania przestrzegał konspiracji oraz punktualności stawiania się na spotkanie. W toku współpracy nie stwierdzono ze strony inf. dwulicowości lub prowokacji. Faktów dekonspiracji nie stwierdzono. Ostatnio od 1956 r. inf. nie tkwił w konkretnej sprawie zadania, jakie otrzymywał dot. wyjaśnienia z okresu okupacji oraz związane z przeprowadzaniem akcji w skali krajowej.-Ogólnie oceniając pracę inf. należy stwierdzić, że przez okres 10 lat współpracy starał się wykonywać zadania w/g wskazówek pracowników operacyjnych. Ostatnio zauważono, że inf. na spotkania przychodzi nie chętnie i w rozmowie daje do zrozumienia by zwolnić go z obowiązku współpracy. Mając na uwadze, iż inf. od dłuższego okresu czasu nie tkwi w żadnej ze spraw, oraz niechęć informatora wyrażająca się podczas spotkania tłumaczeniem się brakiem czasu i trudnościami wykonywania zadań – uważam, że dalsza współpraca z inf. ps. „Sęk” jest bezcelowa, w związku z tym występuję z wnioskiem o wyeliminowanie inf. ps. „Sęk” z czynnej sieci tut. jednostki operacyjnej, jako jednostka, której nie ma możliwości dalszego wykorzystania..//..//…21.03.1957 roku został wyeliminowany z czynnej sieci agenturalnej a jego akta zostały przekazane do Wydziału Ewidencji Operacyjnej KWMO w Warszawie. Na okoliczność zakończenia współpracy z PUBP w Węgrowie 11 marca 1957 roku własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu w ścisłej tajemnicy faktu współpracy z UB. W czasie współpracy był 16 razy wynagradzany pieniężnie kwotami od 50 do 300zł.za przekazywane informacje. W jego aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy UB. W archiwach IPN znajduje się 41 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz