Mastej Stanisław s. Kazimierza ur. 14.10.1926 IPN Lu 00419/49 TW ps. „Brzózka” nr. rej. 512 i 1472 Łochów

By | Maj 29, 2020

Mastej Stanisław s. Kazimierza ur. 14.10.1926 IPN Lu 00419/49 TW ps. „Brzózka” nr. rej. 512 i 1472 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie zawodowe o specjalności technik-dentystyczny. Właściciel prywatnego zakładu dentystycznego w Łochowie. 1.08.1945r. został zwerbowany do współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego przez ref. PUBP w Węgrowie Gizlej Jan. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Brzózka”. W charakterystyce pracy TW ps. „Brzózka” którą 10.05.1976r. wystawił st. insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach kpt. R. Sabala możemy miedzy innymi przeczytać: ..//..//..Carakterystyka tajnego współpracownika ps. „Brzózka” nr. 512. T.w. ps. „Brzózka” pozyskany był do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 1.08.1945r. na materiałach kompromitujących przez były P.U.B.P w Wegrowie. Materiały dotyczyły jego działalności w ramach nielegalnej organizacji W.i.N. i dezercji z W.P. Natomiast z treści raportów o dokonanym pozyskaniu i zobowiązań pobranych w toku  pozyskania wynika, że płaszczyzną jego pozyskania była jego lojalność.  Od chwili pozyskania do maja 1953r. nie był wykorzystywany, gdyż ukrywał się w obawie przed odpowiedzialnością karną za działalność w WiN i dezercję z W.P. W związku z czym w 1948r. akta tw. ps. „Brzózka” złożone zostały w archiwum. Po amnestii w 1947r. ujawnił się w b. W.U.B.P. w Warszawie oświadczając, że był członkiem AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim, a następnie pod groźbą przyjął współprace z WiN i wykonał wraz z innymi wyznaczone zadanie umieszczenia nielegalnych ulotek na pociągu relacji Warszawa-Białystok. W dniu 25.03.1953r. został ponownie pozyskany przez były P.U.B.P. w Węgrowie. Wykorzystywany był głównie do rozpoznania osób wywodzących się z tzw. „środowisk tradycyjnych” oraz jako źródło sygnalizacyjne w terenie. Na podstawie jego informacji odzyskano jedną jednostkę broni należącą do b. czł. WiN. W zasadzie  charakteryzowany był jako tw. związany ze Sł. Bezp. lecz często w charakterystykach powtarzała się opinia, że unikał realizacji konkretnych zadań i dostarczał ogólnikowych informacji. Aktualnie nie posiada możliwości udzielania informacji interesujących nas konkretnych informacji. Około 1960r. zdekonspirował się przed ..//..//.. ps. „Skolimowski”. Posiada skłonności do nadużywania alkoholu. 2. W związku z powyższym postanowiono: wyeliminować  tw. ps. „Brzózka”  z czynnej sieci agenturalnej….//..//….Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 28.08.1976r. a jego akta zostały przekazane do archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt: teczka personalna B-30, a teczka pracy B-15. W archiwach IPN znajduje się 286 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązania o współpracy i ponad sto pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa za przekazywane informacje. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 14.07.2016 roku.

Dodaj komentarz