Leszczyński Józef s. Piotra ur. 03.03.1913 IPN Lu 00419/283 TW ps. „Kupiec” nr. ew. 1299 Wólka gmina Wierzbno powiat Węgrów

By | Maj 29, 2020

Leszczyński Józef s. Piotra ur. 03.03.1913 IPN Lu 00419/283 TW ps. „Kupiec” nr. ew. 1299 Wólka gmina  Wierzbno powiat Węgrów

Rolnik ze wsi Wólka gmina  Wierzbno powiat Węgrów piastujący stanowisko wójta w gromadzie Wierzbno. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Członek SL. Do współpracy zwerbował go 26.09.1949 roku mł. ref. Ref. ds. BP PUBP w Węgrowie Stanisław Kuryłek. W charakterystyce pracy TW ps. „Kupiec”, którą 4 grudnia 1956 roku wystawił oficer operacyjny PUBP w Węgrowie chor. Wiesław Piotrowski możemy przeczytać:..//..//….. Inf. ps. „Kupiec” do współpracy został zawerbowany w 1949 r. do spraw wywiadu a przez okres współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego wykonywał różne kierunkowe zadania w szczególności po b. czł. A.K. i P.S.L. do których i sam należał. Na podstawie otrzymanych doniesień od w/w inf. nie przeprowadzono żadnych realizacji spraw a były one o treści informacyjnej. W poprzednim okresie czasu do współpracy nie był on chętnym, co wyrażało się w częstym zrywaniu spotkań i wykonywaniu samych zadań, w późniejszym okresie był dość chętnym do pracy a w ostatnim okresie po zachodzących zmianach w Organach Bezpieczeństwa Publicznego również nie wykonywał zleconych zadań i przestał przychodzić na spotkania. Ostatnio pracował po sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej, lecz konkretnych danych o figuranta działalności nie był w stanie wnieść gdyż specjalnym zaufaniem u niego się nie cieszył a ponadto nie zamieszkuje w jednej gromadzie. Informator ten jest częściowo zdekonspirowany przed funkcjonariuszem M.O. Dorobkiem w okresie, kiedy inf. był na łączności pracownika Ciurzyńskiego. Po za tym nie był on zarejestrowany do żadnej sprawy a obecnie nie ma na celu utrzymywania z nim dalszej łączności a w związku z obecną reorganizacją występuję z wnioskiem o wyeliminowanie w/w-go…//..//……12.12.1956 roku został zdjęty z ewidencji informatorów UB z powodu dekonspiracji. W archiwach IPN znajduje się 16 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz