Hulkiewicz Kazimierz s. Władysława ur. 16.02.1912 IPN Lu 00419/558 TW ps. „1912” Mrozy

By | Maj 29, 2020

Hulkiewicz Kazimierz s. Władysława ur. 16.02.1912 IPN Lu 00419/558 TW ps. „1912” Mrozy

Mieszkaniec miejscowości Mrozy powiat Mińsk Mazowieckim. Wykształcenie mała matura. Narodowość i obywatelstwo polskie. Pochodzenie inteligenckie. Właściciel prywatnego zakładu zabawkarskiego w Mrozach. Do współpracy z UB pozyskał go 15.13.1950 roku ppor. Jan Zagórski st. ref. Ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „1912”. W charakterystyce pracy informatora ps., „1912” którą 23.02.1957r. wystawił starszy oficer operacyjny ds. Bezpieczeństwa Publicznego KPMO w Mińsku Mazowieckim ppor. Zouner Tadeusz czytamy:..//..//…….Werbowany był po zagadnieniu rozpracowania środowiska S.N. Następnie wykorzystywany był do sprawdzania agentury pracującej po innym zagadnieniu, jak też do przeprowadzania profilaktycznych rozmów w poszczególnych akcjach prowadzonych przez Rząd i Partie. Po danych jego dotychczas nie przeprowadzono żadnych aresztowań bądź likwidacji.- W toku dotychczasowej współpracy z informatorem nie zanotowano wypadków zerwania spotkań przez informatora.  Na spotkania przychodzi punktualnie i systematycznie. Cechuje go sumienność w wykonywaniu zadań i stosunek jego do współpracy z Organami B.P. jest przychylny. Wynagrodzenia nie otrzymywał ze względu na to, gdyż odmawia takowego, – co motywuje tym, że Org. B.P. dużo dla niego uczyniły wyprowadzając go na właściwą drogę. Współpracy z Org. B.P. cechuje go przestrzeganie konspiracji, szybka orientacja, inicjatywa, pomysłowość, oraz strona moralna i zachowanie się jego wśród najbliższego otoczenia. Obecnie ze względu na to, że inf. dziś nie ma dużej możliwości pracować po środowisku S.N. planuje się wykorzystać go w sprawie uciekinierów zagranicę, którzy nielegalnie po wyzwoleniu wyjechali i do dziś tam przebywają, – na których założona jest sprawa ewidencyjno-obserwacyjna. -..//..//……Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 23.09.1957 roku z powodu nieprzydatności. W archiwach IPN znajdują się 33 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz