ks. Pielasa Stanisław s. Jana ur. 05.01.1906 IPN Lu 00419/215 kandydat na TW nr. ew. 2152 diecezja siedlecka (nie został zwerbowany)

By | Maj 6, 2020

ks. Pielasa Stanisław s. Jana ur. 05.01.1906 IPN Lu 00419/215 kandydat na TW nr. ew. 2152 diecezja siedlecka (nie został zwerbowany)

Ksiądz katolicki. Pochodzenie społeczne chłopskie. Wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku. Prace duszpasterskie prowadził w następujących parafiach: 1932-35 Ceranów, 1935 Domanice, 1935-36 Górzno, 1936-37 Łaskarzew, 1937-38 Komarno, 1938-39 Mokobody i Garwolin, 1939-46 Hołubla, Do chwili obecnej Sokołów Podlaski gdzie pełni funkcję dziekana dekanatu sokołowskiego. Jego osoba była opracowywana pod kątem werbunku w charakterze tajnego współpracownika SB od 24.11.1975r. przez Wydział IV KWMO w Siedlcach. Sprawę prowadził st. sierż. Mieczysław Janota insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach. W założeniach SB miał być źródłem informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Służalcy” dotyczącej siedleckiej kurii diecezjalnej.  4.06.1976r. został przekazany do dalszego opracowywania inspektorowi Wydziału IV KWMO w Siedlcach kapralowi Andrzejowi Jeromin. W charakterystyce księdza Pielasy, którą wystawił 12.10.1970 roku por. Zbigniew Miściorek z KPMO w Sokołowie Podlaskim możemy między innymi przeczytać:..//..//…Przed 1939 r. był sympatykiem ówczesnych rządów sanacyjnych, lecz działalności politycznej nie przejawiał. W okresie okupacji przebywał w par. Houbla pow. Siedlce na stanowisku proboszcza i wybudował tam kościół. Utrzymywał sporadyczne kontakty z członkami AK. Po wyzwoleniu wiązał się z dowódcami reakcyjnego podziemia na terenie pow. Siedlce, tj. ps. „Błyskawica” i „Zygmunt”. Po objęciu parafii w Sokołowie Podl. /1946/ przystąpił aktywnie do budowy zniszczonego kościoła. Wybudował ponadto plebanię i dom parafialny, czym zdobył sobie zaufanie władz w kurii. W miejscowym środowisku utrzymuje bliskie kontakty z osobami reprezentującymi prawicowe kierunki polityczne. Przez cały okres pracy duszpasterskiej wykazywał pełne poparcie kurii, zawsze wypełniał jej polecenia i zarządzenia…//..//….Na polecenie kurii zrezygnował ze stanowiska członka Powiatowego Komitetu Obrońców Pokoju w Sokołowie..//..//… Do księży postępowych reprezentuje negatywny stosunek. Przekazuje do kurii informacje dot. przynależności księży do „Caritasu” lub PAX-u oraz utrzymujących kontakty z władzami świeckimi. Księży tych stara się usunąć z dekanatu…//..//.. Ukarany przez KKA w r. 1960 kwotą 1.500 – zł za zorganizowanie procesji ulicami Sokołowa – bez zezwolenia. W dniu 11.III.1959 r. Przewodniczący PPRN w Sokołowie-Podl. przeprowadził rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w celu ograniczenia uroczystości związanej z wyprowadzeniem obrazu MBCz. Na zewnątrz kościoła. Do zaleceń Przewodniczącego ks. Pielasa częściowo się zastosował…//..//… Był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej kryptonim „Misio”..//..//… 24.11.1978r. zrezygnowano z dalszego opracowywania jego osoby z powodu nieprzydatności a jego akta 1.12.1978r. zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-20. W archiwach IPN znajduje się 96 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 12.07.2016 roku.

Dodaj komentarz