ks. Jurzysta Edward s. Andrzeja ur. 17.02.1927 IPN Lu 00419/1668 TW ps. „Kola” nr. ew. 5241 diecezja siedlecka

By | Maj 6, 2020

ks. Jurzysta Edward s. Andrzeja ur. 17.02.1927 IPN Lu 00419/1668 TW ps. „Kola” nr. ew. 5241 diecezja siedlecka

Ksiądz katolicki z diecezji siedleckiej. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie wyższe.. Ukończył w 1952roku Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach a następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył w 1954 roku uzyskując stopień naukowy magistra, studiując jednocześnie tam zaocznie uzyskując tytuł doktora teologii. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności bez podpisywania zobowiązania o współpracy 23.10.1980 roku por. Waldemar Mojsiuk st. insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu prowadzenia z nim rozmów przez funkcjonariuszy SB. We wniosku o zatwierdzenie pozyskania księdza Jurzysty wystawionym 27.10.1980r. przez ppor. Mojsiuka możemy przeczytać:..//..//……..W dniu 23 października br. z księdzem „J.E.” w jego prywatnym mieszkaniu przeprowadziłem rozmowę pozyskaniową. Podczas rozmowy ks. „J.E.” poinformował mnie o komentarzach osób duchownych na temat wystąpienia kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski w Częstochowie. Wypowiadał też swoje stanowisko w tej sprawie. Okazywał dokumenty kościelne m.in. kazanie Prymasa otrzymane z Kurii. Podał terminy peregrynacji obrazu MBK w poszczególnych parafiach dekanatu łaskarzewskiego /notatkę ze spotkania załączam we wniosku/. Nadmieniam, że z ks. „J.E.” w poprzednim okresie prowadzone już były rozmowy mające na celu pozyskanie go do współpracy. W trakcie rych rozmów ksiądz udzielił informacji interesujących nasz pion. Zapraszał do następnych odwiedzin, przy każdorazowym spotkaniu organizował poczęstunek, co świadczy o pozytywnym stosunku księdza „J.E.” do naszego aparatu. Podczas tych spotkań wyrażał życzenie, żeby rozmawiać z nim w godzinach popołudniowych, a w ten sposób chciał zakonspirować swoje kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. Oceniając całokształt kontaktów księdza „J.E.” z pracownikami Służby Bezpieczeństwa oraz przekazane im informacje operacyjne stawiam wniosek o zarejestrowanie go w charakterze tajnego współpracownika. Nowpozyskanemu t.w. nadaję pseudonim „Kola” a za datę pozyskania przyjmuję dzień 27.10.1980 r. W toku współpracy t.w. będzie systematycznie szkolony i wiązany z naszymi organami. Wykorzystam go do zabezpieczenia operacyjnego dekanatu łaskarzewskiego. Z uwagi na to, że t.w. jest osobą duchowną w pierwszym okresie współpracy spotkania z nim będę odbywał w jego miejscu zamieszkania…//..//……4 lipca 1983 roku został przekazany za jego zgodą do dalszego prowadzenia z-cy kierownika Komisariatu ds. SB w Garwolinie mjr. Stanisławowi Kozłowskiemu. W grudniu 1987 roku z powodu śmierci t.w. ps. „Kola” współpraca z nim została zakończona a jego akta zostały przekazane do archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5. W czasie współpracy nie był wynagradzany. Odbywane z nim spotkania miały charakter rozmów i dyskusji a przekazywane przez niego informacje nie miały dużej wartości operacyjnej.  W archiwach IPN znajduje się 57 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz