ks. Gospodarczyk Wacław Michał s. Józefa ur. 28.09.1931 IPN Lu 00414/205 kandydat na TW ps. „Turysta” nr. ew. 4290 (nie został zwerbowany)

By | Maj 6, 2020

ks. Gospodarczyk Wacław Michał s. Józefa ur. 28.09.1931 IPN Lu 00414/205 kandydat na TW ps. „Turysta” nr. ew. 4290 (nie został zwerbowany)

Ksiądz zakonny z zakonu – misjonarz OO Oblatów. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł magistra prawa i ukończył tez Wyższe Seminarium Duchowne. Wielokrotnie pracował w polskich kościołach prowadzonych przez o. oblatów między innymi w ZSRR, Rumunii, Belgii i Francji. Od 10.03.1979r. do 14.10.1980r. był opracowywany, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika SB. Sprawę prowadził ppor. Stanisław Pogoda st. insp. oper.  Wydz. IV RUSW w Łukowie. W opracowywaniu jego osoby miały być użyte środki techniki operacyjnej i osobowe źródła informacji. Celem miało być zapewnienie dopływu informacji do sprawy obiektowej krypt „TUM” i informacji o działalności zgromadzenia OO Oblatów. We wniosku o złożenie w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach teczki kandydata na TW ps. „Turysta” wystawionym 8 września 1980 roku przez Kierownika Sekcji II Wydziału IV KWMO w Siedlcach por. Stanisława Pogodę możemy przeczytać:..//..//…..Kandydat na tw. ps. „Turysta” zarejestrowany w Wydziale „C” pod nr 4290 aktualnie przeniesiony został poza teren województwa siedleckiego. W okresie pobytu w/w w Siedlcach nie nawiązano z nim kontaktu. Częste nieobecności w placówce oblackiej w Siedlcach a następnie choroba i pobyt kandydata w szpitalu uniemożliwiły podjęcie stałego dialogu. Mając zaś stały dopływ informacji z kontrolowanego przez nas środowiska nie prowadzono intensywnych działań zmierzających do nawiązania kontaktu. Wiązało się to także z potrzebą utrzymania w tajemnicy zainteresowań w w/w zgromadzeniem i osobą kandydata. Zawarte w teczce kandydata dok. „W” pozostają, ponieważ w treści stanowią określoną dla nas wartość operacyjną. W związku zaś z odejściem kandydata z naszego terenu wnoszę o złożenie teczki kandydata w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach…//..//…….W archiwach IPN znajduje się 58 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz