Fedorowicz Waldemar Jan s. Zenona ur. 26.06.1947 IPN Lu 00419/292 kandydat na TW ps. „Waldemar” nr. ew. 3518 (nie został zwerbowany)

By | Maj 6, 2020

Fedorowicz Waldemar Jan s. Zenona ur. 26.06.1947 IPN Lu 00419/292 kandydat na TW ps. „Waldemar” nr. ew. 3518 (nie został zwerbowany)

Pochodzący z Żyrardowa ksiądz katolicki. Wykształcenie średnie techniczne. Absolwent Technikum Elektrycznego w Żyrardowie.  Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie. W czerwcu 1977r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po ich otrzymaniu został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w parafii w Jakubowie w woj. siedleckim. Jago osoba była opracowywana od 16.11.1977r. przez Wydz. IV KWMO w Siedlcach, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika SB. Sprawę prowadził por. Wiesław Golcew st. insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach. 7.12.1978 roku zrezygnowano z dalszego opracowywania z powodu zmiany miejsca zamieszkania (został przeniesiony do parafii Konstancin w woj. stołecznym). Jego akta zostały przekazane do Wydziału IV Komendy Stołecznej MO celem dalszego opracowywania. Ponieważ KSMO w Warszawie nie podjęła dalszego opracowywania kandydata na TW jego akta zgodnie z wnioskiem por. Golcewa z 7 grudnia 1978r. postanowiono złożyć w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-30. W archiwach IPN znajdują się 74 strony dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 5.05.2015 roku.

Dodaj komentarz