Żeleźnicki Stanisław s. Maksymiliana ur. 07.04.1936 IPN Lu 00419/331 kandydat na TW nr. rej. 0415 Węgrów

By | Maj 1, 2020

Żeleźnicki Stanisław s. Maksymiliana ur. 07.04.1936 IPN Lu 00419/331 kandydat na TW nr. rej. 0415 Węgrów

Mieszkaniec wsi Polków Sagały pow. Węgrów. Kierownik referatu ewidencji gruntów w Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w PPRN w Węgrowie. Był 0d 1974r.  przewidywany do werbunku na TW. Jego sprawę prowadził ppor. B., Mojszewski insp. operacyjny Ref. SB w Węgrowie. 31 maja 1975 roku wystawił on wniosek o zaniechanie dalszego opracowywania jego osoby, jako kandydata na TW, w którym czytamy: //..// I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO MO D/S SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA w WĘGROWIE WNIOSEK o zezwolenie na rezygnację z dalszego opracowania kandydata na tajnego współpracownika nr. 9415 Wymieniony kandydat na t.w. został wytypowany do opracowania celem zabezpieczenia dopływu informacji z Powiatowego Biura Geodezji w Węgrowie, w związku z sytuacją operacyjną na tym obiekcie. Aktualnie sytuacja operacyjna w Biurze Geodezji uległa zmianie tzn. w wyniku reorganizacji tych placówek w skali ogólnokrajowej, biuro w Węgrowie spełniać będzie jedynie działalność usługową na rzecz budownictwa i ludności tzn. prowadzić będzie jedynie pomiary i ewidencję gruntów. Wszelkie dokumenty tajne, jakie się tam znajdowały, decyzją władz nadrzędnych zostały odtajnione. Biuro Geodezji w Węgrowie nie będzie prowadziło żadnej działalności kartograficznej. W związku z tym nie zachodzi operacyjna potrzeba kontrolowania pracy Biura. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o wyrażenie zgody na zrezygnowanie z dalszego opracowania kandydata na t.w.  nr. 9415 i złożenie akt w archiwum. W archiwach IPN znajduje się 39 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz