Michalak Małgorzata c. Mariana ur. 07.07.1967r. IPN LU 00423/119 KO WZO Siedlce nr. 9128 Grabianów gm. Siedlce

By | Maj 1, 2020

Michalak Małgorzata c. Mariana ur. 07.07.1967r. IPN LU 00423/119 KO WZO Siedlce nr. 9128 Grabianów gm. Siedlce

Mieszkanka wsi Grabianów k. Siedlec. Była pracownikiem Zajazdu Turystycznego „Hetman” w Siedlcach. Od 04.11.1988r.  współpracowała z SB jako KO WZO WUSW w Siedlcach. Z ramienia SB prowadzili ją ppor. Jan Jurzyk a następnie st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 23.05.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacji resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN zachowały się 4 dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz