Michalak Antoni s. Stanisława ur. 28.03.1928r. IPN Lu 00419/454 TW ps. „Kruk” Budziska gm. Łochów pow. Węgrów

By | Maj 1, 2020

Michalak Antoni s. Stanisława ur. 28.03.1928r. IPN Lu 00419/454 TW ps. „Kruk” Budziska gm. Łochów pow. Węgrów

Mieszkaniec wsi Budziska gm. Łochów w powiecie węgrowskim. Do współpracy z Informacją Wojskową został zwerbowany 13.01.1950r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. W jego charakterystyce wystawionej 8 X 1953 roku czytamy: (zachowano oryginalną pisownię) //..//Węgrów 8 X 53r. Ściśle tajne Charakterystyka pracy inf. ps. „Kruk” Informator do współpracy został dnia 13 I 1950r. na podstawie pobudek ideowych przez org. Informacji W.P. Urodzony 28 II 1928r. posiada wykształcenie 7 oddz. szkoł. podst. Żonaty majątku nie posiada. Zawód robotnik, pochodz. społ. robotnicze. Z zagranicą łączności nie utrzymuje, rodzinę posiada na terenie kraju. Dalszych danych brak ponieważ inf. będąc przedtym na łączności st. ref. Leszczyńskiego Jana odmawiał współpracy z tego względu nie został przekazany na kontakt Ref. (nazwisko nieczytelne) lecz mimo tego była z nim kilkakrotnie nawiązywana łączność i nigdy nie chciał się zgodzić na współpracę twierdząc, że był zaangażowany tylko na okres pobytu w W.P. Natomiast w cywilu nie zgadza się na tą propozycję, mówiąc, że jak będzie coś wiedział to powie swemu bratu, który jest w org. MO, który wyciągnie z tego wnioski. W związku z tym wynika wniosek, że należałoby go wyeliminować z sieci ag.-informacyjnej. Podpisał Ref. teren. (nazwisko nieczytelne) W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów odnoszących się do jego osoby.

Dodaj komentarz