Mateusiak Stefan s. Jana ur. 02.01.1937r. IPN Lu 00414/489 i IPN Lu 00423/118 KO WZO Siedlce nr. rej. 7532 Siedlce

By | Maj 1, 2020

Mateusiak Stefan s. Jana ur. 02.01.1937r. IPN Lu 00414/489 i IPN Lu 00423/118 KO WZO Siedlce nr. rej. 7532 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach” na stanowisku palacza. Od 8.03.1985r. był informatorem Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, który zabezpieczał operacyjnie w/w obiekt. Z ramienia SB prowadzili go następujący oficerowie SB: od 8.03.1985r. chor. Ryszard Sitkiewicz od 25.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk a następnie od 8.09.1989r. st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpraca została zakończona 23.05.1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz