Marciniak Marianna c. Franciszka ur. 09.01.1944r. IPN Lu 00414/988 i IPN Lu 00423/117 KO WZO nr. rej. 7534 Gręzów gm. Kotuń

By | Maj 1, 2020

Marciniak Marianna c. Franciszka ur. 09.01.1944r. IPN Lu 00414/988 i IPN Lu 00423/117 KO WZO nr. rej. 7534 Gręzów gm. Kotuń

Mieszkanka wsi Gręzów g. Kotuń. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona na stanowisku st. pokojowej w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Była wykorzystywana jako Kontakt Operacyjny przez oficerów SB z Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w celu kontroli operacyjnej Zajazdu Turystycznego „Hetman” w Siedlcach. Prowadzili ją następujący oficerowie SB od 08.03.1985r.. chor. Ryszard Sitkiewicz, następnie od 25.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk i od 07.09.1989r. st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz