Laskowski Władysław s. Stanisława ur. 20.02.1920 IPN Lu 00419/282 TW ps. „Daleki” Trawy pow. Węgrów

By | Maj 1, 2020

Laskowski Władysław s. Stanisława ur. 20.02.1920 IPN Lu 00419/282 TW ps. „Daleki” Trawy pow. Węgrów

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Trawy pow. Węgrów. Wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej. Do współpracy w charakterze informatora PUBP w Węgrowie zwerbował go 27.10.1953 roku ref terenowy PUBP w Węgrowie Różycki Czesław. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Daleki”. W charakterystyce pracy inf. ps. „Daleki”, którą wystawił 27 lipca 1956 roku oficer operacyjny PUBP w Węgrowie st. sierż. Chętkowski Mieczysław możemy między innymi przeczytać://..//…Inf. ps. „Daleki” zawerbowany został 27.X.1953 r. na słabych materiałach kompromitujących do rozpracowania i wyjaśniania działalności organizacji N.S.Z. podczas okupacji i w pierwszych latach po wyzwoleniu. W/w inf. pochodzi z rodziny chłopa średnio-rolnego jest na dobrym poziomie politycznym, posiadającym swoją inicjatywę i cieszy się zaufaniem wśród mieszkańców wsi Trawy, gdyż uchodzi a chłopa dobrze gospodarującego. Po pozyskaniu do współpracy w/w z Org. B.P. wyjaśnił on skład organizacji N.S.Z i jaką prowadził działalność na tym terenie oraz gdzie poszczególni czł. tej organizacji obecnie przebywają i czym się zajmują. Lecz gdy została wyjaśniona sprawa, do której został zwerbowany to był wykorzystywany po zagadnieniach wiejskich i częściowo po środowisku świadków Jehowych. W toku współpracy inf. ten był chętny i wykonywał powierzone mu zadania w miarę jego możliwości, lecz za dużo nie chciał wtrącać się w poważniejsze zagadnienia, oświadczając, że on nie chce nastawiać swojej głowy i dlatego utrudniało to w samym kierowaniu informatorem, ponieważ gdy otrzymywał trudniejsze zadanie to go nie wykonał a niejednokrotnie zraził się i spotkanie to zerwał, tłumacząc się tym, że nie miał czasu przychodzenia na spotkanie, gdyż warunki domowe nie pozwalają mu na wykonywanie zadań, dlatego że sam pracuje na gospodarstwie. W ostatnim okresie zrywanie spotkań przez inf. ps. „Daleki” uwidoczniło się w bardzo dużym stopniu, ponieważ na dwa planowane spotkania w miesiącu przyszedł raz albo i wcale a spotkania odbywały się na wolnym powietrzu w lesie, na które nie przychodził punktualnie, lecz mimo tego, przed ludnością cywilną nie jest on zdekonspirowany a tylko zdekonspirowany jest przed funkcjonariuszami M.O. ponieważ był b. często wzywany na Post. M.O. i tam odbywały się spotkania. Po wyjaśnieniu działalności nielegalnej organizacji N.S.Z. do której sam należał, wówczas skończyły się jego możliwości, ponieważ część czł. tej organizacji wyjechała do pracy na inne tereny a część nie żyje i dlatego do chwili obecnej inf. ten pracował bez sprawy udzielając Org. B.P. informacji panującej na tym terenie gdzie zamieszkiwał. Zadania otrzymywał ogólnikowe, ponieważ nie posiadał żadnych możliwości do udzielania nam informacji o osobach wrogo ustosunkowanych gdyż takowych nie ma na jego terenie a chłopi mało i średniorolni nie prowadzą wrogiej działalności. W związku z tym, że inf. ps. „Daleki” nie posiada możliwości w udzielaniu nam informacji o osobach wrogo ustosunkowanym do P.R.L. i przemian zachodzących w kraju, stawiam wniosek o wyeliminowanie w/w z sieci ag-inf. jako nienadającego się do dalszego wykorzystania operacyjnego i niestanowiącego wartości tajnego współpracownika. (zachowano oryginalną pisownię)….//..//……Ostatecznie 6 sierpnia 1956 roku informator PUBP w Węgrowie Laskowski Władysław został wycofany z czynnej sieci agenturalnej, a jego akta przesłano do archiwum Wydz. X WUBP w Warszawie. Informator ps. „Daleki” na okoliczność zakończenia współpracy własnoręcznie napisał zobowiązanie, że fakt współpracy zachowa w tajemnicy. W archiwach IPN znajdują się 22 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz