Kulik Krzysztof s. Henryka ur. 19.06. 1956r. IPN Lu 00414/382 TW ps. „Bartek” nr. rej. 5921 Sokołów Podlaski

By | Maj 1, 2020

Kulik Krzysztof s. Henryka ur. 19.06. 1956r. IPN Lu 00414/382 TW ps. „Bartek” nr. rej. 5921 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Wólki Okrąglik. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Pracownik Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku konserwatora linii produkcyjnych. Do współpracy z SB został pozyskany podczas rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej 16.12.1981r. przez st. kapr. Zenon Pogorzelskiego Insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było uzyskiwanie informacji dotyczących działalności NSZZ Solidarność w Zakładach Mięsnych i informacji do teczek kwestionariuszy ewidencyjnych kryptonim „Kreon”, „Nereusz” i Sprawy Obiektowej kryptonim „Chłodnia”. W jego charakterystyce napisanej przez insp.SB Zenona Pogorzelskiego możemy przeczytać między innymi, że: //..//W okresie współpracy odbyto z TW dwa spotkania, pierwsze 4.02.1982r. Podczas drugiego 11.02.1982r. oświadczył, że rezygnuje z współpracy, iż był u księdza i podczas spowiedzi powiedział o fakcie współpracy z SB. Spotkanie odbyto w m. Kosów Lacki o godz. 13-stej. W dniu 27.02.1982r. przeprowadzoną następną rozmowę w budynku MO w obecności kierownika grupy SB, podczas której TW kategorycznie odmówił współpracy, napisał ręcznie oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy z SB. Następnie w dn. 04.05.1983r. przeprowadzono z TW następną rozmowę oraz w dniu 28.09.1984r rozmowy te nie przyniosły pozytywnych rezultatów. TW nie był wynagradzany. Powodem eliminacji z sieci TW, jest odmowa współpracy przez TW oraz mała jego odporność psychiczna. W archiwach IPN zachowało się 39 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz