Kubaj Jan s. Kazimierza ur. 18.06.1924 IPN Lu 00419/279 TW ps. „Sęp” Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów

By | Maj 1, 2020

Kubaj Jan s. Kazimierza ur. 18.06.1924 IPN Lu 00419/279 TW ps. „Sęp” Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Jarnica gmina Ruchna powiat Węgrów. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Nauczyciel w szkole podstawowej w Wyszkowie powiat Węgrów. 12.03.1954r. został zwerbowany do współpracy na podstawie materiałów kompromitujących /posiadanie broni/ z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowie. Pozyskania dokonał st. ref. PUBP w Węgrowie referent PUBP w Węgrowie st. sierż. Pospieszny Marian. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sęp”.  W charakterystyce pracy TW ps. „Sęp”, którą wystawił w kwietniu 1955 roku chor. Pośpieszny Marian st. ref. ds. Bezpieczeństwa Publicznego PUBP w Węgrowie możemy między innymi przeczytać:..//..//.. CHARAKTERYSTYKA pracy inf. ps. „Sęp” pozostającego na kontakcie st. ref. Pospiesznego Mariana za I-szy kw. 1955r. I Charakterystyka z uwzględnieniem Inf. ps. „Sęp” zawerbowany został 12.III.54r. na podstawie materiałów kompromitujących. Zawerbowany został pod rozpracowanie kierownika szkoły ob. Dobosz Wiesławy i ks. Kępińskiego Stanisława z parafii Wyszków. Po zawerbowaniu inf. pozostawał na łączności mojej i wykorzystywany był w rozpracowaniu w/w osób. Nadmienić należy, że inf. w roku szkolnym 1954-55 przeniesiony został ze szkoły podstawowej Wyszków do szkoły podstawowej Jarnica gm. Ruchna. Dlatego nie posiada tych możliwości, jakie posiadał w rozpracowaniu, pod jakie był werbowany. Jest chętny na spotkania przychodzi punktualnie. Powierzone mu zadania wykonuje w miarę możliwości. Jest on oriętacyjny, spostrzegawczy, politycznie wyrobiony dobrze, umiejący znaleźć się w towarzystwie i w każdym otoczeniu. II. Systematyczność spotkań. Spotkania z inf. odbywały się dwa razy w miesiącu. Zerwanych spotkań w kwartale I-szym nie było. Inf. na spotkania przychodził punktualnie i przygotowany także w kwartale tym odbywały się w myśl planu. III. Praca inf. i jej wyniki. Praca z inf. była systematyczna, spotkania nie były zrywane. Doniesienia otrzymywane od inf. były o treści informacyjnej dotyczyły jednak nauczycieli szkoły podstawowej Jarnica i częściowo miejscowego kułactwa. Materiały dawane przez inf. są prawdziwe, lecz na podstawie ich żadnych sprawa nie założono za wyjątkiem jednej tj. na kierownika szkoły Samotyjek Józefa, lecz sprawę tą przesłano do KPMO celem przeprowadzenia dochodzenia za popełnione nadużycia. Inf. do współpracy jest chętny i pomimo, że nie posiada tych możliwości to można go wykorzystać odnośnie udzielania informacji odnośnie miejscowego kułactwa. IV. Odnośnie uzyskania nowych materiałów na inf. W I-szym kwartale 55r. nowych materiałów na inf. nie uzyskano, które by go kompromitowały wobec społeczeństwa. Inf. sprawdzany był przez inne źródła jak inf. ps. „Sygnet” i drogą wywiadu. Jak również nie ujawniono, aby inf. „Sęp” dwulicowo pracował lu też współpracował dla korzyści osobistej? Wynagradzany inf. nie był. V. Zamierzenia i wnioski do dalszej pracy. Informatora należy wykorzystać pod rozpracowanie miejscowego kułactwa jak: Sternickiego i innych, do których inf. obecnie nie ma bliższego dotarcia, lecz przy odpowiednim pokierowaniu informatorem i stworzeniu mu legendy można wprowadzić go do rozpracowania w/w figurantów. W czasie wprowadzenia inf. pod w/w środowisko kułackie należy sprawę tą szeroko omówić z in. celem zorientowania się, jakie posiada możliwości i przy odpowiedniej legendzie można będzie go użyć do rozpracowania. Zadanie to będzie wykonywał przez dłuższy okres czasu z powodu tego, że musi w środowisku tym zdobyć sobie zaufanie by mógł należycie podawać o przejawach ich wrogiej działalności. Konkretnych zadań nie stawia się przed informatorem, a tylko stawia się ogólnikowe z tego powodu, że inf. nie posiada możliwości mimo tego, że jest chętny do współpracy. W związku z podziałem ternu i wyłonieniem nowych spraw, do których inf. będzie miał dotarcie i możliwość rozpracowywania ich wtedy można będzie opracować konkretne zadania dla inf. (zachowano oryginalną pisownię)..//..//….28.06.1956 roku wydano postanowienie o wyeliminowaniu go z sieci agenturalno-informacyjnej z powodu braku możliwości dotarcia do wrogiego elementu. Wniosek wystawił oficer operacyjny PUBP w Węgrowie chor. Stanisław Ksybek. W archiwach IPN znajduje się 29 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz