Gałązka Zygmunt s. Aleksandra ur. 15.12.1944 IPN Lu 00419/123 kandydat na TW nr. rej. 8580 przekwalifikowany na KO nr. rej. 2020 Mińsk Mazowiecki

By | Maj 1, 2020

Gałązka Zygmunt s. Aleksandra ur. 15.12.1944r. IPN Lu 00419/123 kandydat na TW nr. rej. 8580 przekwalifikowany na KO nr. rej. 2020 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mrozów. Dyżurny ruchu na stacji PKP w Mińsku Mazowieckim.  Jego osobę, jako kandydata na TW od 02.04.1973r. rozpracowywał oficer operacyjny SB KP MO w Mińsku Mazowieckim st. sierż. Janusz Cylwik. W związku z odmową współpracy z SB 1.08.1974r. został przekwalifikowany przez niego na Kontakt Operacyjny Zabezpieczenia Operacyjnego do Sprawy Obiektowej kryptonim „Postój” prowadzonej na węźle kolejowym w Mińsku Mazowieckim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy rozmów prowadzonych z nim przez SB. 13.10.1975r. został przerejestrowany na KO nr. rej. 2020 zrobił to Wydz. „C” KW MO w Siedlcach. 8.04.1978r. zakończono z nim współpracę z powodu braku chęci do udzielania SB informacji a materiały dotyczące jego osoby złożono w archiwum Biura „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B – 10. W archiwach IPN zachowało się 98 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz