Danielak Stefan s. Józefa ur. 13.07.1927 IPN Lu 00419/1730 TW ps. „Karol” nr. ew. 2889 Niedziałka Stara p. Mińsk Mazowiecki

By | Maj 1, 2020

Danielak Stefan s. Józefa ur. 13.07.1927 IPN Lu 00419/1730 TW ps. „Karol” nr. ew. 2889 Niedziałka Stara p. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Niedziałka Stara powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Zawód  wykonywany kierowca. Właściciel taksówki osobowej. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika został pozyskany 23.05.1977 roku. Pozyskania dokonał ppor. B. Zalewski insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Karol”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Zapora dotyczącej kontrwywiadowczego zabezpieczenia obiektu wojskowego 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Janowie k. Mińska Mazowieckiego w pobliżu, którego mieszkał w/w. Obiekt ten ochraniał operacyjnie Wydz. II KWMO w Siedlcach. W okresie współpracy był prowadzony przez: po ppor. Zalewskim przez kpt. St. Kozłowskiego do 14.08.1980r. por. J. Chojnowskiego od. 14.08.1980r. do 15.06.1984r., a od.25.03.1986r. ppor. B. Smoleńskiego. Był także obsługiwany od 21.03.1979r. przez rezydenta ps. „Myśliwy”. Łącznie odbyto z nim ponad 100 spotkań. Za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie. Łącznie pobrał z rąk funkcjonariuszy SB 14 tys. zł. Są w jego aktach własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy.  Współpraca została zakończona na wniosek st. insp. SB RUSW w Mińsku Mazowieckim ppor. M. Gagaski w 1990 roku. W archiwach IPN znajdują się 74 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz