Czekała Zbigniew Henryk s. Henryka ur. 04.01.1950 IPN Lu 00419/1177 TW ps. „OZR” nr. rej. 4631 Łochów

By | Maj 1, 2020

Czekała Zbigniew Henryk s. Henryka ur. 04.01.1950 IPN Lu 00419/1177 TW ps. „OZR” nr. rej. 4631 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektronik. Zatrudniony w Warszawskich Zakładach Radiowych „RAWAR” w Warszawie na stanowisku samodzielnego konstruktora. Jego osobę, jako potencjalnego współpracownika służby bezpieczeństwa od 17.12.1979 roku opracowywał ppor. Zbigniew Piwoński insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. W notatce służbowej wystawionej 28.12.1979 r. przez ppor. Zbigniewa Piwońskiego dotyczącej możliwości operacyjnych kandydata na TW możemy między innymi przeczytać: //..//………. Z uzyskanych materiałów w trakcie opracowania kandydata na t.w. wynika, że: zna w mowie i piśmie j. rosyjski i j. angielski, w tym ostatnim usilnie się doskonali; zatrudniony jest w Warszawskich Zakładach Radiowych „RAWAR”, jako konstruktor. Zakłady te w 80% prowadzą produkcję „S”; pozytywnie ustosunkowany do władz administracyjnych i Służby Bezpieczeństwa; kandydat jest przewidziany na wyjazd służbowy do Libii. Celem wyjazdu ma być montaż urządzeń radiowych w pasie granicznym Libii. Dotychczasowe rozpoznanie wskazuje, że służby specjalne kk uaktywniają swoją działalność do naszych obywateli na terytoriach krajów rozwijających się, między innymi w Libii. Szczególnym obiektem zainteresowania tych służb są nasi specjaliści, montażyści, naukowcy i handlowcy wyjeżdżający do wspomnianej kategorii państw. Kandydat na t.w. po pozyskaniu, przeszkoleniu, oraz po wyjeździe do Libii będzie mógł objąć kontrolą pozostałych uczestników grupy jak również może sam stać się atrakcyjnym obiektem dla zachodnich służb wywiadowczych, co pozwoliłoby na nawiązanie gry operacyjnej z przeciwnikiem. //..//……Ostatecznie do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 3 lutego 1980 roku. Tego samego dnia własnoręcznie napisał i złożył na ręce ppor. Piwońskiego zobowiązanie o podjęciu współpracy obierając pseudonim konspiracyjny „OZR”. Spotkania z TW ps. „OZR” w celu uniknięcia dekonspiracji odbywano na terenie Warszawy w Lokalu Konspiracyjnym Wydz. IV Dep. II MSW lub w pomieszczeniach hotelowych. Podczas współpracy przekazał łącznie 20 informacji. Współpraca została zakończona 20.04.1986r. z powodu braku możliwości operacyjnych TW ps. „OZR” a jego akta zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii: teczka personalna B-10, a teczka pracy B-5. We wniosku o rozwiązaniu współpracy z TW ps. „OZR” wystawionym przez por. Jerzego Teterycza insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach napisano: //..//….. Powód rozwiązania współpracy: TW pozyskany był przed planowanym wyjazdem na kontrakt do Libii. Za granicę jednak nie wyjechał i jak stwierdzał na spotkaniach o taki wyjazd nie będzie zabiegał. Do innych kk również nie zamierza wyjeżdżać, a jego znajomi nie mają kontaktów z kk. Nie zgodził się na podjęcie działań ofernckich wobec rezydentury placówkowej w Warszawie. Przekazywane informacje (20) nie stanowiły dla nas większej wartości. Często podkreślał brak możliwości zdobywania interesujących nas informacji. Faktycznie możliwości ma znikome. Czuł się skrępowany tą sytuacją. Prosił o rozwiązanie współpracy. W archiwach IPN znajduje się 189 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 17.09.2019 roku

 

Dodaj komentarz