Czarnecki Jan s. Kazimierza ur. 15.04.1949 IPN Lu 00419/125 kandydat na TW ps. „CJ” nr. ew. 2682 Puznów Nowy woj. siedleckie

By | Maj 1, 2020

Czarnecki Jan s. Kazimierza ur. 15.04.1949 IPN Lu 00419/125 kandydat na TW ps. „CJ” nr. ew. 2682 Puznów Nowy woj. siedleckie

Mieszkaniec miejscowości Puznów Nowy woj. siedleckie. Wykształcenie średnie technik-ekonomista o specjalności administracja państwowa. Zatrudniony na stanowisku starszego lustratora w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Siedlcach. 26.10.1976 roku został zarejestrowany do opracowania, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. Jego opracowaniem zajmował się st. sierż. Bogusław Mateńko insp. Wydz. III KWMO w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Plon” i ujawniania faktów marnotrawstwa, niegospodarności jak również rozpoznanie postaw społeczno-politycznych pracowników WZKR i związanych z nim instytucji. W opracowywaniu jego osoby korzystano z pomocy TW ps. „Orkan” i KO „HB”, „IM” i „WA”. 14.04.1978r. st. sierż. Jan Stosio wystawił wniosek o zaprzestaniu dalszego opracowywania pisząc w nim między innymi: ……//..//…………………….kandydat na tw. nr. rej. 2682 opracowywany był od dnia 26.10.1976r. do dn. 7.09.1977 przez st. sierż. B. Mateńko, który następnie przekazał go st. sierż. J. Stosio. W okresie opracowywania B. Mateńko odbył z nim 3 rozmowy, w trakcie, których kandydat nie przekazał istotnych informacji. Dodać należy, że w czasie opracowania nie uzyskano materiałów kompromitujących jak też obciążających, które mogłyby stanowić ewentualnie podstawę pozyskania. Ponadto st. sierż. Jan Stosio przeprowadził z nim rozmowę sondażową, z której wynika, iż kandydat jest człowiekiem upartym, zdradzającym swoją niechęć do udzielania informacji organom MO i SB. W rozmowie zaznaczył, że jeżeli przekazywałby, jakie kolwiek pisemne informacje to tylko po przez swoich przełożonych lub za ich zgodą. Ponadto zaznaczył, że o wszelkich kontaktach z przedstawicielami MO i SB musi informować swoją kierowniczkę. Dlatego też zachodzi uzasadniona obawa, że nie wyrazi on zgody na współpracę, a jeżeli tak to będzie informował osoby trzecie o tematyce rozmów z SB. W związku z powyższym wnoszę o zaniechanie dalszego opracowywania i złożenie akt w archiwum wydziału „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do grupy B-10. Kandydat nie nadaje się do wykorzystania…//..//….W archiwach IPN znajduje się 65 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 16.02.2009r.

Dodaj komentarz