Kołodziejczyk Jan s. Józefa ur. 03.05.1929 IPN Lu 00414/582 TW ps. „Hubert” nr. ew. 8040 Siedlce

By | Kwiecień 22, 2020

Kołodziejczyk Jan s. Józefa ur. 03.05.1929 IPN Lu 00414/582 TW ps. „Hubert” nr. ew. 8040 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Z zawodu leśnik. Zatrudniony w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w Oddziale Produkcyjnym w Siedlcach. 12.03.1986 roku został pozyskany do współpracy z organami SB w Siedlcach. Pozyskania dokonał chor. Mieczysław Burek insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. W charakterystyce TW ps. „Hubert” którą wystawił 30.09.1989 roku chor. M Burek insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach  możemy między innymi przeczytać: //..//……..CHARAKTERYSTYKA ..//..//…Tajny współpracownik ps. „HUBERT” pozyskany został do współpracy ze Służba Bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład porządek oraz bezpieczeństwo PRL. Celem pozyskania było uzyskiwanie informacji z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony środowiska w ramach spraw obiektowych krypt. „LAS” nr. ewid. 8187 oraz ”Ś RODOWISKO” nr. ewid. 7144. W początkowym okresie współpracy TW wykazywał właściwe zaangażowanie w uzyskiwaniu i przekazywaniu informacji posiadających istotną wartość operacyjną, lecz od ok. 2 lat często przebywał na zwolnieniach lekarskich /w tym leczenia szpitalne i sanatoryjne/ co wpłynęło ujemnie na poziom współpracy. Powodu braku poprawy stanu zdrowia TW zawieszono z nim współpracę w dniu 89.01.02. W dni 13 lipca br. TW „Hubert” otrzymał rentę inwalidzką m.in. z powodu choroby nieuleczalnej – zdaniem lekarzy – centralnego układu nerwowego i schorzeń reumatycznych, wykluczają możliwość do pracy zawodowej. W związku z powyższym stan zdrowia TW wyklucza także możliwość  dalszej jego współpracy z organami SB. W trakcie współpracy odbyto z TW 19 spotkań. TW nie był wynagradzany w formie rzeczowej bądź pieniężnej. ..//..//……. W archiwach IPN znajduje się 51 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz