Koc Antoni s. Wacława ur. 15.11.1931 IPN Lu 00419/80 TW ps. „Zdzisław” nr. ew. 5784 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski

By | Kwiecień 22, 2020

Koc Antoni s. Wacława ur. 15.11.1931 IPN Lu 00419/80 TW ps. „Zdzisław” nr. ew. 5784 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Kosowa Lackiego. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej i 2 lata szkoły zawodowej o specjalności fryzjer. Właściciel zakładu fryzjerskiego w Kosowie Lackim. Pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został na zasadzie dobrowolności 1.03. 1971r. Pozyskał go por. Henryk Witan insp. oper. Ref. SB KP MO Sokołów Podlaski. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do rozpracowania figurantki Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Edita” (Karwacka Teresa), oraz Sprawy Obiektowej krypt. „Zamek”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zdzisław”. W okresie współpracy był 16 razy wynagradzany za przekazywane informacje kwotami od 200 do 600 zł na łączną sumę 5000 zł. W jego aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. Odbyto z nim kilkadziesiąt spotkań, podczas których przekazał kilkadziesiąt informacji, które były wykorzystywane w pracy operacyjnej SB i pionu MO. Współpraca została zakończona 13.04.1977r. z powodu nieprzydatności. We wniosku o rozwiązanie współpracy, który wystawił 14.04.1977r. ppor. B Zalewski insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach możemy przeczytać między innymi: …//..//……Tw. ps. „ZDZISŁAW” był wykorzystywany zgodnie z celem pozyskania do rozpracowania figurantki kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Edita” oraz w sprawie obiektowej krypt. „Zamek” prowadzonych przez Referat Służby Bezpieczeństwa w Sokołowie Podlaskim. Aktualnie tw. nie tkwi w żadnym wrogim środowisku. Ze względu na miejsce zamieszkania, jego możliwości w realizacji zadań dla Wydz. II i SB są bardzo ograniczone. Przekazywane informacje nie przedstawiają wartości operacyjnej. Teren Kosowa Lackiego pod względem pod względem kontrwywiadowczym nie przedstawia zagrożenia. Na tym terenie brak jest jednostek wojskowych, magazynów, składów, większych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym postanowiono rozwiązać współpracę z tw. „ZDZISŁAW”: teczkę personalną i teczkę pracy przekazać do archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach…//..//….W archiwach IPN znajduje się 136 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz