Karasiński Andrzej s. Wacław ur. 04.11.1949 IPN Lu 00419/120 TW ps. „Pawłowski” nr. ew. 1466 Sokołów Podlaski

By | Kwiecień 22, 2020

Karasiński Andrzej s. Wacław ur. 04.11.1949 IPN Lu 00419/120 TW ps. „Pawłowski” nr. ew. 1466 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności magister inżynier-chłodnik. Zatrudniony w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku starszego inspektora nadzoru urządzeń chłodniczych. Do współpracy pozyskany został 9.01.1975 roku na zasadzie dobrowolności przez Referat Służby Bezpieczeństwa KPMO w Sokołowie Podlaskim. Werbunku dokonał ppor. Kazimierz Lewandowski insp. oper. SB KP MO w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pawłowski”. W jego charakterystyce, którą wystawił insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach st. sierż. Jan Stosio 20.03.1978 roku możemy między innymi przeczytać: //..//…..TW ps. „PAWŁOWSKI” nr. rej. 1466 pozyskany został do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 9.01.1975 przez były Referat SB w Sokołowie Podl. Celem pozyskania tw. było zapewnienie dopływu informacji o nieprawidłowościach występujących na budowie Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podl. oraz ustalaniu charakteru kontaktów niektórych pracowników polskich z przedstawicielami amerykańskiej firmy „AEPSTEJN”. Po reorganizacji administracji państwowej tw. ps. „PAWŁOWSKI” przejęty został przez nowopowstały Wydział III KWMO w Siedlcach i pozostawał do dnia 11.12.1975 na kontakcie ppor. K. Lewndowskiego, który przekazał go st. sierż. J. Stosio. W grudniu 1975 tw. zachorował na gruźlice, w związku, z czym odbywał leczenie sanatoryjne do października 1976r. Dodać należy, że po powrocie z sanatorium w Otwocku zachorował na żółtaczkę zakaźną. Również w miesiącach zimowych 1977r. korzystał z częstych zwolnień lekarskich – przeziębiał się. W kwietniu 1977 uległ on wypadkowi na terenie magazynów firmy „AEPSTEJN” w Łodzi //..//..doznając skomplikowanego złamania kręgosłupa. Po kilkumiesięcznym leczeniu podjął ona dalsza pracę w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podl. w pionie technicznym. Zaznaczyć należy, że do chwili choroby/gruźlicy/ pracował on znasza służbą b. chętnie wykazując znaczne zaangażowanie. Natomiast obecnie jest on człowiekiem schorowanym i nieposiadającym większych możliwości uzyskiwania informacji mogących h mieć znaczenie w pracy naszej służby. Dlatego też wnioskuję o rozwiązanie z nim współpracy i złożenie akt w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem: teczki personalnej do grupy B-30 i teczki pracy B-15. W przyszłości może być podjęty na kontakt z naszą służbą w przypadku zaistnienia potrzeby i gdy będzie dysponował dobrym stanem zdrowia.//..//……W okresie współpracy był trzykrotnie wynagradzany pieniężnie współpracę łącznie na kwotę 3000 zł. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 20.03.1978 roku z uwagi na brak możliwości operacyjnych a materiały dotyczące jego osoby zostały złożone zostały w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt: teczka personalna – B-30, teczka pracy – B-15 z uwagą, że materiały te można udostępniać innym jednostkom bez porozumienia się z tutejszym Wydziałem III. W archiwach IPN znajduje się 65 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 19.04.2012 roku.

Dodaj komentarz