Grzebisz Krzysztof s. Józefa ur. 27.08.1951 IPN Lu 00414/860 kandydat Na TW i KO ps. „GK” nr. ew. 8434 Siedlce

By | Kwiecień 22, 2020

Grzebisz Krzysztof s. Józefa ur. 27.08.1951 IPN Lu 00414/860 kandydat Na TW i KO ps. „GK” nr. ew. 8434 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniony w Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych „Infopolcom” Delegatura w Siedlcach. Od 19.05.1988 roku jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał kpt. Jerzy Strzaliński st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie źródła informacji do kontroli operacyjnej w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Rodacy” dotyczącej właścicieli firm zagranicznych i osób tam zatrudnionych. Do zwerbowania go, jako TW nie doszło, ale był wykorzystywany, jako kontakt operacyjny. 13.02.1990r. kpt. Jerzy Strzaliński st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o wyeliminowanie jego z czynnej sieci agenturalnej z powodu braku możliwości operacyjnych i złożenie jego akt w archiwum Wydz. „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5 z możliwością udostępniania ich innym jednostkom bez zgody Wydz. II. W archiwach IPN znajduje się 20 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz