Dziewulski Henryk Czesław s. Antoniego ur. 20.06.1941 IPN Lu 00419/925 kandydat na TW ps. „Kierowca” nr. ew. 4826 Siedlce

By | Kwiecień 22, 2020

Dziewulski Henryk Czesław s. Antoniego ur. 20.06.1941 IPN Lu 00419/925 kandydat na TW ps. „Kierowca” nr. ew. 4826 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na stanowisku kierowcy w Kurii Diecezjalnej w Siedlcach. Od 29.02.1980r. jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach ppor. Zbigniew Borowski. W uzupełnieniu wniosku o pozyskanie w/w osoby ppor. A. Bytniewski insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach 24.03.1982r. napisał, że: celem pozyskania miało być wykorzystanie jego osoby, jako źródła informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Służalcy prowadzonej na Kurię Diecezjalną. Kandydat z racji pełnionej funkcji miał możliwość zdobywania informacji interesujących SB, a w szczególności na temat obu biskupów i czołowych kurialistów.  21.04.1982r. z-ca naczelnika Wydziału IV KWMO w Siedlcach zaakceptował wniosek o złożenie w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-10 materiałów dotyczących kandydata na TW ps. „Kierowca” w uzasadnieniu wniosku czytamy, że:..//..//…..Wymieniony z dniem 1.02.1972r. zrezygnował z pracy w charakterze właściciela taksówki zarobkowej. Ponownie podjął pracę w PKS Siedlce, jako kierowca autobusu w komunikacji miejskiej. Obecnie pracę wykonuje w różnych godzinach, co wyklucza możliwość wykorzystania go, jako kierowcy w Kurii. W związku ze zmianą miejsca pracy, kandydat na tw. ps. „KIEROWCA” niema obecnie możliwości uzyskiwania informacji w zakresie działalności biskupów i kurialistów diecezji siedleckiej. Ustalono, że obecnie nie utrzymuje kontaktów o charakterze towarzyskim z pracownikami kurii….//..//…….Ostatecznie 22.04.1982 roku zakończono działania operacyjne w stosunku do jego osoby a 4.03.1982 r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach z powodu braku możliwości operacyjnych z zaliczeniem do kategorii akt B-20. W archiwach IPN znajdują się 44 dokumenty odnoszące się do jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 23.05.2016 roku.

Dodaj komentarz