Kaczorek Henryk s. Piotra ur. 12.01.1944 IPN Lu 00414/282 kandydat na TW nr. ew. 5853 Kałuszyn

By | Kwiecień 7, 2020

Kaczorek Henryk s. Piotra ur. 12.01.1944 IPN Lu 00414/282 kandydat na TW nr. ew. 5853 Kałuszyn

Mieszkaniec Kałuszyna. Wykształcenie o specjalności technik-rolnik. Właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego. V-ce przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Kałuszynie. Od 3.12.1981 roku był opracowywany, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika przez siedlecką SB. W uzasadnieniu pozyskania do współpracy ppor. Przemysław Stachowicz insp. insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach napisał: //..//…….1)  Cel pozyskania TW pozyskany zostanie w celu zapewnienia sobie systematycznego dopływu informacji odnośnie działalności w ramach NSZZ RI „Solidarność” osób będących członkami nielegalnych ugrupowań antysocjalistycznych, a w szczególności ujawnianiu tych osób, które podejmują w środowisku wiejskim działalność szkodliwą dla PRL i jego sojuszu z innymi państwami socjalistycznymi oraz sprzeczną z obowiązującym porządkiem prawnym. 2) Operacyjne możliwości kandydata: kandydat, jako v-ce przewodniczący ZMG NSZZ RI „Solidarność” w Kałuszynie oraz członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Siedlcach utrzymuje kontakty z pozostałymi członkami związku. Uczestnicząc w posiedzeniach zarządu zorientowany jest w całokształcie działalności związku. Ponadto został wybrany delegatem z naszego województwa na Krajowy Zjazd NSZZ RI „Solidarność” i w przypadku odbycia się go, bezpośrednio będzie zorientowany we wszelkich sprawach dotyczących przygotowań jak i samego zjazdu. W związku z powyższym posiada on w środowisku wiejskim duże zaufanie i będzie miał możliwości uzyskania szeregu informacji interesujących naszą służbę. 3) Motywy pozyskania: postawa obywatelska kandydata, oraz chęć ujawniania w środowisku wiejskim wszelkich osób prowadzących działalność szkodliwą interesom PRL oraz wymierzoną przeciwko sojuszom z innymi państwami socjalistycznymi. Podstawą pozyskania będzie dobrowolność. 4) sposób realizacji pozyskania: w trakcie przeprowadzania z kandydatem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej odn. pozastatutowej działalności NSZZ RI „Solidarność” zaproponuję mu podjęcie współpracy z wymogami formalnymi…//..//……17 grudnia w budynku KWMO w Siedlcach w odpowiedzi na propozycję współpracy z organami SB odmówił takowej oświadczając, że ma już dość prowadzenia jakiejkolwiek działalności związkowej i społecznej, a ma zamiar zająć się prowadzeniem własnego gospodarstwa, a ponadto w obecnej sytuacji nie chce mieć nic wspólnego z żadną polityką. 12.12.1983 roku insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach mł. chor. J. Orzyłowski wystawił wniosek o złożenie jego akt w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-10. W archiwach IPN znajdują się 34 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz